Weerbaarheidstraining (kinderen)

Training voor kinderen van 8-12 jaar met een beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum. Voor sommige kinderen is het lastig om goed voor zichzelf op te komen. Het kind laat zich overhalen om dingen te doen die het eigenlijk niet wil. Zoals een fiets uitlenen of iemand pesten. Of het kind wordt zelf gepest. In deze training leert een kind voor zichzelf opkomen en duidelijk ‘nee’ zeggen.

Doel

Het leren herkennen van grenzen en weten hoe je die duidelijk aan kunt geven. Het kind voelt zich sterker, krijgt meer zelfvertrouwen en kan beter voor zichzelf opkomen.

Inhoud

In deze training gaan we oefenen hoe het kind beter voor zichzelf kan opkomen. Er wordt veel aandacht besteed aan houding en stemgebruik.

•  Hoe ziet het kind zichzelf?
•  En hoe zien anderen hem/haar?
•  Hoe kom je sterk en krachtig over?
•  We oefenen met NEE zeggen als je iets niet wilt en volhouden als de ander aandringt.
•  En hoe reageer je als iemand je pest of boos op je is?

Tijdens de training krijgt het kind oefeningen mee voor thuis. Het is daarom belangrijk dat er thuis een ouder/begeleider is die over de training kan praten en kan helpen bij het huiswerk.  Deze cursus bestaat uit 8 – 10  bijeenkomsten.

Interesse?

Heb je interesse in deze training dan kun je dat via de knop hieronder aan ons laten weten.

Waar
In Den Haag, Katwijk, Vlaardingen en Zoetermeer.

Meer info
Wordt een cursus, training of ontmoetingsgroep niet aangeboden in uw gemeente? Of wilt u meer info? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.