fbpx
MEE sliderafbeelding - moeder met kind
MEE sliderafbeelding - jongeman
MEE sliderafbeelding - consulent met client
MEE sliderafbeelding - wheeler
MEE sliderafbeelding - meneer
MEE sliderafbeelding - twee mensen in bakkerij
MEE sliderafbeelding - meisje met beperking
MEE sliderafbeelding - twee jonge vrouwen
MEE sliderafbeelding - vrouw in cafe
MEE sliderafbeelding - man aan telefoon

Home > Voor professionals > Wlz – Crisisregeling (L)VB

Wlz – Crisisregeling (L)VB

Wlz – Crisisregeling voor mensen met een verstandelijke beperking

Provincie Zeeland, Zuid-Holland en de plaatsen Uithoorn, Aalsmeer, Haarlemermeer, Ouderamstel en Amstelveen in de provincie Noord-Holland

De doelgroep waarop de regeling van toepassing is, zijn inwoners van de provincie Zeeland, Zuid-Holland en de plaatsen Uithoorn, Aalsmeer, Haarlemermeer, Ouderamstel en Amstelveen in de provincie Noord-Holland. Het gaat hierbij om personen met een verstandelijke beperking, verkerend in een crisissituatie zoals hieronder is gedefinieerd.

De regeling is van toepassing op personen met de volgende kenmerken:

  • Er is sprake van een verstandelijke beperking ( norm IQ 70 of lager).
  • Er is sprake van een crisissituatie (zie Wlz crisisregeling).
  • Er is een Wlz-indicatie aanwezig of er wordt verwacht dat het CIZ binnen 14 dagen na crisismelding een Wlz-indicatie zal afgeven.
  • Het betreft inwoners van de provincie Zeeland, Zuid-Holland en Aalsmeer, Haarlemmermeer, Amstelveen, Ouderamstel en Uithoorn in de provincie Noord-Holland

Zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen met een Wlz-indicatie kunnen van de crisisregeling gebruik maken. Personen met een IQ tussen de 70 en 85, bij wie sprake is van ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leer en/of gedragsproblemen, worden in het kader van deze regeling ook tot de doelgroep gerekend mits zij in aanmerking voor een Wlz-indicatie komen.

Contraindicaties kunnen zijn: psychische problematiek die leidend is, drugsgebruik, justitiële status.

Er is sprake van een crisis als er plotseling een zodanig ernstige ontregeling optreedt in de fysieke, sociale en/of psychische gesteldheid van de cliënt, dat die niet in het eigen verzorgings- of woonmilieu kan worden opgevangen en/of als het verzorgings- of woonmilieu van de cliënt plotseling wegvalt en voor de cliënt geen andere -al dan niet professionele- opvang beschikbaar is. Als gevolg daarvan ontstaat er een zodanig onhoudbare situatie, dat de inzet van professionele opvang en zorg acuut (dat wil zeggen: binnen 24 – 48 uur) noodzakelijk is. Zou er geen professionele opvang en zorg worden geboden, dan ontstaat er een situatie, die onacceptabel ernstig bedreigend is voor de ontwikkeling en het welzijn van de cliënt dan wel voor de veiligheid en stabiliteit van het verzorgings- of woonmilieu van de cliënt.

Een crisisplaats bestaat uit tijdelijke opvang en wordt geboden door een zorgaanbieder. De opvang en zorg zijn er op gericht, de situatie te stabiliseren en acute dreiging af te wenden, in afwachting van de beschikbaarheid van reguliere zorg. Het zal overwegend gaan om vrijwillige opnames, maar opnames op basis van een In Bewaring Stelling (Wet Zorg en Dwang – WZD) worden niet uitgesloten.

Een crisisplaats is beschikbaar voor maximaal zes weken. Verlenging met maximaal 6 weken is slechts mogelijk indien er een schriftelijk bewijs is, waaruit blijkt dat doorplaatsing naar reguliere zorg tijdens of direct na afloop van de verlenging gerealiseerd kan worden. Een crisisplaats duurt nooit langer dan 12 weken.

De cliënt dient, alvorens gebruik te kunnen maken van een crisisplaats, te beschikken over de juiste Wlz-indicatie. Indien dat niet het geval is kan alleen een crisisplaats worden aangeboden als er door het CIZ binnen 14 dagen een Wlz indicatie wordt afgegeven. In de meeste situaties dient er dan een garant stelling de gemeente( Jeugdwet of Wmo) te zijn voor de weken dat er nog geen Wlz indicatie is

Contact
MEE Zuid-Holland Noord (MEE ZHN) verzorgt de coördinatie/regie van deze crisisregeling. Om gebruik te kunnen maken van de regeling dient contact opgenomen te worden met het Crisisteam van MEE ZHN via T 088 775 2000.

Het crisisteam is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Na kantooruren en in het weekend wordt via een antwoordapparaat aangegeven, welke zorgaanbieder op dat moment een crisisplaats biedt.

De medewerker, die de crisisplaats aanvraagt (de probleemhouder), voorziet het Crisisteam van alle relevante gegevens met betrekking tot de cliënt en zijn situatie.

Voor meer informatie is de crisisregeling op te vragen bij MEE.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann