fbpx
MEE sliderafbeelding - moeder met kind
MEE sliderafbeelding - jongeman
MEE sliderafbeelding - consulent met client
MEE sliderafbeelding - wheeler
MEE sliderafbeelding - meneer
MEE sliderafbeelding - twee mensen in bakkerij
MEE sliderafbeelding - meisje met beperking
MEE sliderafbeelding - twee jonge vrouwen
MEE sliderafbeelding - vrouw in cafe
MEE sliderafbeelding - man aan telefoon

Home > Voor professionals > Wlz – Crisisregeling (L)VB

Wlz – Crisisregeling (L)VB

Wlz – Crisisregeling voor mensen met een verstandelijke beperking

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt met een Wlz-indicatie nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) ingezet worden.

Crisisregisseurs door het hele land
Door het hele land zijn onafhankelijke crisisregisseurs aangesteld. Zij zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Een crisissituatie kan zich voordoen in de thuissituatie bij een cliënt of bij een zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. De crisisregisseur toetst of de cliënt een Wlz-indicatie heeft, of er daadwerkelijk sprake is van een crisis en welke zorg dan nodig is. Een regisseur kan bijvoorbeeld vaststellen dat er een crisisopname nodig is, of dat het Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) moet worden ingeschakeld. De crisisregisseur kan ook oordelen dat er (nog) geen sprake is van een crisis. De crisisregisseur heeft inzage in de crisisbedden die het zorgkantoor heeft afgesproken en bepaalt op welk crisisbed een cliënt geplaatst kan worden. Een crisisregisseur beoordeelt ook de verlengingen van een crisisopname.

Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.)
Per regio worden Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) aangesteld. Het C.O.T. richt zich op het voorkomen van crisisopname door op de huidige verblijfplek van de cliënt verbeteringen aan te brengen. Zij adviseren bijvoorbeeld over verbeteringen op de verblijfsplek van cliënten, zodat deze op een veilige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Ook regelen ze zonodig extra begeleiding en ondersteuning bij de terugplaatsing van een cliënt na een crisisopname. Begin 2021 zal er ook een brochure met extra informatie over het C.O.T. worden gepubliceerd door de zorgkantoren.

Lees meer over de crisisregisseurs, het C.O.T. en wanneer er binnen de Wet langdurige zorg sprake is van een crisissituatie in Crisiszorg van het Voorschrift Zorgtoewijzing

Contact bij een crisissituatie
Voor de Zorgkantoor regio’s Zuid Holland Noord, Amstelland en de Meerlanden, Haaglanden, Rotterdam, Westland, Schieland, Delfland, Midden Holland, Waardenland, Zuid Hollandse Eilanden en Zeeland kan er contact opgenomen worden met de crisisregisseur via 071 582 5887.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann