fbpx
MEE sliderafbeelding - moeder met kind
MEE sliderafbeelding - jongeman
MEE sliderafbeelding - consulent met client
MEE sliderafbeelding - wheeler
MEE sliderafbeelding - meneer
MEE sliderafbeelding - twee mensen in bakkerij
MEE sliderafbeelding - meisje met beperking
MEE sliderafbeelding - twee jonge vrouwen
MEE sliderafbeelding - vrouw in cafe
MEE sliderafbeelding - man aan telefoon

Home > Voor professionals > Crisisopvang/spoedzorg (L)VB Den Haag

Wmo – Crisisopvang/spoedzorg volwassenen met een beperking
in de gemeente Den Haag

Doelgroep
De crisisopvang/spoedzorg is bedoeld voor de groep 18+ woonachtig in Den Haag, veelal LVB:

 • die een urgente behoefte hebben aan een tijdelijke vorm van 24-uurs toezicht en begeleiding;
 • die niet in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), omdat niet aantoonbaar is dat de voorziening levenslang noodzakelijk is;
 • voor wie tijdelijke opvang noodzakelijk is gedurende de onderzoeksperiode (maximaal 2 weken) van een mogelijke Wlz-indicatie;
 • voor wie anderzijds maximale inzet uit de Wmo van ambulante begeleiding, dagbesteding, mantelzorg en andere informele ondersteuning tijdelijk niet voldoende is.

Contra indicaties zijn: psychische problematiek die leidend is, drugsgebruik of justitiële status.

Te hanteren criteria bij crisis:

 1. Er is sprake van een acute verandering en er is een duidelijk gevaarcriterium aanwezig. (een onacceptabel risico voor cliënt dan wel zijn omgeving op lichamelijk en geestelijk letsel, waarbij dit niet onder een IBS en/of BOPZ valt);
 2. Het acute karakter dient te worden geëxpliciteerd waarbij een urgente (binnen 24-48 uur) behoefte is aan een tijdelijke vorm van 24-uurs toezicht en begeleiding;
 3. Er mag geen sprake zijn van een geleidelijke achteruitgang van de cliënt, om hiermee versnelde opname te realiseren en daar mee oneigenlijk gebruik van de crisisbedden te voorkomen;
 4. Een eventuele verhoging van bestaande zorginzet is niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen en is opname binnen een intramurale setting vereist;
 5. Woonplaatsbeginsel;
 6. De cliënt heeft (nog) geen, en/of komt niet in aanmerking voor een Wlz indicatie.

Crisisplaats

 1. Het gaat hier om tijdelijke opvang voor spoedeisende gevallen met professionele begeleiding, gericht op stabilisatie en het afwenden van acute dreiging, zodat de cliënt na crisisopvang/spoedzorg weer naar huis kan al dan niet met ambulante begeleiding;
 2. Het betreft geen mantelzorg/respijtzorg;
 3. Gedwongen opnames (Bopz/GGZ) vallen buiten deze uitvoering.

Duur van de crisisplaatsing
Een crisisplaats is in principe kortdurend, tijdelijk van aard en beschikbaar voor vier tot maximaal zes weken. In deze periode moeten aantoonbaar inspanningen worden gedaan voor een vervolgplek dan wel ambulante begeleiding. Het contact met de crisisdienst is in principe kortdurend en eindigt met een afsluiting van het contact of een doorverwijzing naar een andere hulpverlener.

Taak van de hulpverlener

 • overweegt in eerste instantie mogelijkheden voor ambulante ondersteuning;
 • neemt contact op met crisisregisseur van MEE als er vermoeden is van noodzaak tot crisisopname en/of de hulpvraag ambulante mogelijkheden overstijgt;
 • is ervoor verantwoordelijk dat alle beschikbare gegevens van de klant via een volledig ingevuld aanvraagformulier bij de crisisregisseur in bezit zijn om de beoordeling van de spoedsituatie adequaat te kunnen uitvoeren;
 • zorgt dat de cliënt alle belangrijke persoonlijke spullen nodig heeft bij (mogelijke) opname (kleding, medicijnen etc.);
 • vraagt indien nodig een verkorte route maatwerk voorziening ondersteuning
 • vraagt indien nodig een Wlz-indicatie aan;
 • houdt gedurende de opname contact met de zorgaanbieder;
 • informeert de crisisregisseur tijdig en voorafgaand aan het ontslag over het vervolg na opname;
 • draagt zorg voor en coördineert de vervolgzorg na ontslag.

Contact
MEE Zuid-Holland Noord verzorgt de coördinatie van de Wmo – crisisopvang/spoedzorg volwassenen met een beperking in de gemeente Den Haag. Om gebruik te kunnen maken van de crisisopvang moet er door een professional contact worden opgenomen met het Crisisteam van MEE via: T 088 775 2000.

Het crisisteam is voor professionals bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Na kantooruren en in het weekend wordt via een antwoordapparaat aangegeven, welke zorgaanbieder op dat moment een crisisplaats biedt.

De regeling crisisopvang/spoedzorg is op te vragen bij MEE of bij de Gemeente Den Haag.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann