Home Voor organisaties Toekomstcoach

Toekomstcoach

De toekomstcoach van MEE is gespecialiseerd in het ondersteunen van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat doet de Toekomstcoach?

Een derde van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO) verlaat de school zonder diploma en van degenen die de school wel afmaken is bijna de helft niet in staat om zelf een baan te vinden. Dit terwijl het hebben van werk zo belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving.

Dit kan worden voorkomen als VSO- en PrO-jongeren al op school gecoacht worden bij hun voorbereiding op deelname aan de maatschappij, waarbij de coaching doorloopt totdat de jongere gesetteld is. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en wordt tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden.

De toekomstcoach van MEE ondersteunt jongeren met een beperking, die vast dreigen te lopen in het onderwijs. De Toekomstcoach is de verbindende schakel tussen de betrokken partijen en biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen. Hij of zij pakt de gestapelde problematiek aan op basis van jarenlange ervaring met en kennis van het oplossen en begeleiden van jongeren met meervoudige problemen.

Wie is de toekomstcoach?

De toekomstcoach is een consulent van MEE die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mensen met een beperking met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hij of zij is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen en kijkt naar alle leefgebieden die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke doel: aan het werk! De toekomstcoach:

 • is een gecertificeerde consulent
 • is een expert in het ondersteunen van kwetsbare jongeren
 • blijft op de achtergrond wanneer dat kan
 • grijpt in wanneer dat nodig is
 • houdt de vinger aan de pols
 • voorkomt uit- en terugval
 • heeft kennis van wetgeving en toegang tot instanties
 • verbindt lokale betrokkenen zoals scholen, gemeenten en werkgevers

Resultaten

 • Participeren van mensen met een beperking in arbeid, onderwijs en samenleving
 • Vergroten zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, motivatie en werkplezier
 • Voorkomen uitval, recidive en kosten van verzuim
 • Instroom uitkeringen verminderen
 • Terugdringen maatschappelijke problemen en kosten die voort kunnen komen uit jeugdwerkeloosheid zoals bijvoorbeeld verslaving, criminaliteit en eenzaamheid
 • Ontzorgen van werkgevers en (sociale) partners

Meer informatie

Heeft u interesse in de Toekomstcoach of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl  of 06 10696776.