Home Voor organisaties Specialistenpool

Specialistenpool

Diagnostiek, consultatie, advies en informatie

Binnen MEE Zuid-Holland Noord is een team van gedragsdeskundigen (orthopedagogen en psychologen) actief onder de vlag “Specialistenpool”. De Specialistenpool is werkzaam in 24 gemeenten in Zuid-Holland Noord. Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over onze inzet. De professionals uit het sociaal domein kunnen gebruik maken van de Specialistenpool. Ook leveren wij onze diensten op factuurbasis aan andere partijen, zoals particulieren en organisaties. Neem vrijblijvend contact op voor informatie.

Kennis & expertise

De Specialistenpool beschikt onder meer over kennis en expertise van jeugd en volwassenen met betrekking tot:

 • (Een vermoeden van) een verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand
 • Autisme
 • Niet- aangeboren hersenletsel
 • Psychische klachten
 • Integrale Vroeghulp (voor kinderen tot 7 jaar)
 • Opvoedproblemen
 • Onveilige situaties (kinder)mishandeling en misbruik
 • Multiproblem situaties

Diensten

De Specialistenpool is complementair aan de Jeugd- en Gezinsteams en de (sociale)wijkteams en kan op afroep worden ingeschakeld. Onze diensten zijn ook beschikbaar voor cliënten die de Nederlandse taal niet goed spreken. De gedragsdeskundige biedt maatwerk. Vaak in de vorm van consultatie en diagnostiek met als doel een concreet advies op verschillende levensgebieden. Dit doen wij in de vorm van:

 • Vraaganalyse en psychodiagnostisch onderzoek (IQ, adaptief vermogen, sociaal emotionele ontwikkeling, psychische klachten)
 • Dossieronderzoek
 • Psycho- educatie aan de cliënt en zijn of haar netwerk
 • Advies en consultatie aan de professional/(gezins)coach
 • Deskundigheidsbevordering gericht op professionals. Bijvoorbeeld workshops over (het herkennen van) LVB, niet aangeboren hersenletsel of autisme
 • Begeleiding van casuïstiekbesprekingen en intervisie
 • Onveilige situaties (kinder)mishandeling en misbruik
 • Multiproblem situaties

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch tussen 9.00- 17.00 uur bereikbaar via 088 – 775 2000 of  specialistenpool@meezhn.nl

Aanmelding cliënt

Gebruik maken van de diensten van de Specialistenpool? Per regio/gemeente zijn verschillende afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van de Specialistenpool en de aanmeldprocedure. Hieronder kunt u per regio meer informatie vinden over de aanmeldprocedure.

Algemene vragen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.