MEE Arbeid

Als een cliënt problemen heeft op het werk of thuis, dan kan men gebruik maken van een MEE Jobcoach. Samen met de cliënt wordt bekeken waar men tegenaan loopt en hoe dit kan worden voorkomen of opgelost. Voor jongeren is er de MEE Toekomstcoach om te helpen vorm te geven aan hun toekomst. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk.

Contact

Meer informatie? Neem dan contact op met de MEE vakgroep arbeid, contactpersoon Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl  of 06 10696776.

Integrale jobcoach

Een jobcoach is er voor mensen met een arbeidsbeperking die een baan hebben gevonden of al aan het werk zijn. Lees verder …

Toekomstcoach

De toekomstcoach van MEE is gespecialiseerd in het ondersteunen van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Lees verder …