Home Voor organisaties MEE Academie Training Wet langdurige zorg

Training Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Voor veel mensen is het lastig alle ontwikkelingen te volgen. Als je werkt in een organisatie waar je wel eens te maken hebt met de Wet langdurige zorg (Wlz) is het van belang om cliënten en hun naasten van de juiste informatie te kunnen voorzien.

Inhoud

Door middel van een huiswerkopdracht, stuk theorie, beeldmateriaal en oefeningen vergroten de deelnemers hun kennis over de Wlz. Er wordt geoefend met het invullen van de aanvraag en verschillende praktijksituaties (inbreng eigen casussen) worden besproken.

Doel/Resultaat

Na afloop van de training weten de deelnemers meer over:

  • Wat de Wet langdurige zorg inhoudt (toegangscriteria en grondslagen);
  • Wat er voor een cliënt verandert als hij een Wlz krijgt (eigen bijdragen);
  • Of een cliënt mogelijk in aanmerking komt voor Wlz;
  • Wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor de Wlz;
  • Wat als de cliënt wordt afgewezen bij Wmo, beschermd wonen en de Wlz;
  • Hoe de cliënt ondersteund kan worden met het aanvragen van een Wlz;
  • Welke stappen je moet nemen om een aanvraag te kunnen doen.

Voor wie

Deze training is specifiek bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein met beperkte kennis van of beperkte ervaring met de Wet langdurige zorg.

Aantal deelnemers en duur

Er kunnen 12 personen deelnemen.

De masterclass bestaat uit twee live bijeenkomsten van 3 uur.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl of T 06-10696776.

MEE Zuid-Holland Noord is dé opleider voor de ontwikkeling en overdracht van kennis en innovaties rondom leven met een beperking. We hebben er de laatste inzichten gecombineerd met de beste methodieken en die vertaald naar praktijkgerichte workshops en trainingen. Trainingen over het herkennen van en omgaan met (mensen met) een beperking én het verkennen van mogelijkheden.