Home Voor organisaties MEE Academie Masterclass Van oplossen naar faciliteren

Masterclass Van oplossen naar faciliteren

Wil jij je verdiepen in hoe je écht van oplossen naar faciliteren kunt komen? Dan is deze masterclass de training die je hierbij gaat helpen. Voorwaarde is dat je eerder kennis hebt genomen van de uitgangspunten van het werken vanuit eigenaarschap.

Inhoud

In deze training staan we stil bij gedragsverandering en maak je je de theorie eigen. We werken vanuit jouw eigen visie en overtuigingen. We maken de kanteling om uit het oplossen te komen en echt te werken vanuit je rol als facilitator.

Doel/Resultaat

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

  • Zicht op hun eigen visie en overtuigingen;
  • Zicht op hun eigen belemmerende en versterkende factoren;
  • Door bewustwordingsoefeningen ervaren wat belangrijk is bij het ‘leeg’ luisteren;
  • In kaart gebracht hoe de vertaalslag voor hen persoonlijk in praktijk gebracht kan worden.

Voor wie

De masterclass is specifiek bedoeld voor alle professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein. En principes van het werken vanuit eigenaarschap kennen.

Aantal deelnemers en duur

Er kunnen 12 personen deelnemen.

De masterclass bestaat uit twee live bijeenkomsten van 3 uur.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl of T 06-10696776.

MEE Zuid-Holland Noord is dé opleider voor de ontwikkeling en overdracht van kennis en innovaties rondom leven met een beperking. We hebben er de laatste inzichten gecombineerd met de beste methodieken en die vertaald naar praktijkgerichte workshops en trainingen. Trainingen over het herkennen van en omgaan met (mensen met) een beperking én het verkennen van mogelijkheden.