Home Voor organisaties MEE Academie LVB en GGZ problematiek

LVB en GGZ problematiek

Bekend is dat GGZ-problematiek vaak voorkomt bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een LVB lijden drie tot vijf keer vaker aan een psychische aandoening dan de doorsnee populatie. Aan de ene kant kunnen de moeilijkheden en frustraties, die mensen met LVB in de maatschappij ervaren, leiden tot psychische problemen. Aan de andere kant kan GGZ-problematiek hier los van staan, maar wel tegelijk met LVB voorkomen.

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Onder GGZ-problematiek vallen verschillende psychiatrische stoornissen en aandoeningen. Denk aan autisme, borderline, depressie, angststoornissen, ADHD of een psychose.

Opleidingsprogramma

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk komen de diverse psychiatrische stoornissen in de training aan bod. We zoomen in op het herkennen van de kenmerken van iedere aandoening en geven handvatten voor de omgang met deze veelvoorkomende, maar specifieke doelgroep.
Voor deze training is een gedegen basiskennis (theorie en praktijk) op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een LVB vereist. Is deze basiskennis onvoldoende aanwezig? Dan kunt raden wij aan de training “Herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking” te volgen. Ook kan er een module worden toegevoegd aan de training.

Na de training

  • Is uw kennis over mensen met een licht verstandelijke beperking verdiept.
  • Kent u de psychische aandoeningen en stoornissen die voorkomen bij jeugdigen en volwassenen met een LVB.
  • Herkent u GGZ-problematiek bij jeugdigen en volwassen met een LVB.
  • Heeft  u theoretische kennis opgedaan over de omgang met deze doelgroep op het gebied van communicatie, houding en omgeving.
  • Bent u in staat om in de omgang met jeugdigen en volwassenen met LVB en GGZ-problematiek uw houding en communicatie aan te passen op het sociaal-emotioneel en cognitief niveau van de gesprekspartner.
  • Kent u het belang van vroegtijdige herkenning van een LVB. Zo kunt u direct een andere begeleidingsstijl en communicatieve vaardigheden inzetten. Ook is de kans op behandeling groter.
  • Heeft u handvatten om het geleerde direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Voor wie

Voor professionals en vrijwilligers die in hun werk in aanraking komen met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Denk hierbij aan professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, welzijn, sociale wijkteams en schuldhulpverlening.

Aantal deelnemers en duur

Max. 12 personen per training afhankelijk van de grootte van de ruimte. De training duurt 1 dag van 8 uur.

Locatie

De training wordt op locatie van opdrachtgever gegeven. MEE heeft een protocol “Veilig trainen in de 1,5 meter economie” waarin staat waar de locatie aan moet voldoen. Deze training geven we ook online.

Open inschrijving

De open training LVB en GGZ Problematiek  vindt plaats op de volgende data. De training vindt plaats in Den Haag. Deze training gaat alleen door bij voldoende animo. Kosten per persoon: € 215,00.

  • Maandag 13 en 27 mei 2024 van 9:30 – 12:30, locatie, Den Haag

Aanmelden

Staat er geen datum in gepland maar heeft u wel interesse in het volgen van een training op open inschrijving?

Wordt de training alleen op locatie gegeven en zou u hem graag online willen volgen?

Geef uw interesse kenbaar via de aanmeldknop.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers met 6 punten.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl of 06-10696776.

MEE Zuid-Holland Noord is dé opleider voor de ontwikkeling en overdracht van kennis en innovaties rondom leven met een beperking. We hebben er de laatste inzichten gecombineerd met de beste methodieken en die vertaald naar praktijkgerichte workshops en trainingen. Trainingen over het herkennen van en omgaan met (mensen met) een beperking én het verkennen van mogelijkheden.