Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB

Een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) is aan de buitenkant vaak niet zichtbaar. Mensen met LVB zijn vaak verbaal goed onderlegd en goed in het verbergen en overcompenseren van hun beperking. Het niet herkennen van LVB leidt vaak tot problemen zoals:

 • Niet komen opdagen voor een afspraak
 • Gemaakte afspraken niet nakomen
 • Snel boos worden of zelfoverschatting
 • Vastlopen in een dagelijkse handeling
 • Schulden en/of verslavingen.

Tijdens deze training maakt u kennis met de wereld van mensen met een LVB. En ervaart u wat het is om hiermee te leven. Vanuit de theoretische kaders maken we een praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Opleidingsprogramma

In een training van twee dagdelen krijgt us informatie over mensen met een LVB. In de 1e bijeenkomst geven we een theoretisch kader. Wanneer spreken we van een verstandelijke beperking? U krijgt toelichting over verschillende termen en inzicht in het ontwikkelingsniveau waarop mensen met een LVB functioneren. Zowel op cognitief als sociaal emotioneel niveau. U vergroot hiermee uw kennis over verstandelijke beperkingen en hoe u deze signaleert. De theorie wordt door middel van voorbeelden vertaald naar de praktijk. We werken in kleine groepjes zodat er interactie mogelijk is en de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainer. In de 2e bijeenkomst gaan we dieper in op het aanpassen van eigen communicatie en houding. Ook krijgt u een aantal ervaringsoefeningen en bespreken we praktijksituaties.

Na deze training

 • Kent u de wetenschappelijke- en praktijkdefinitie van een licht verstandelijke beperking.
 • Weet u wat een LVB is en wat de oorzaken en de sociaal-emotionele gevolgen zijn.
 • Kent u het belang van het tijdig herkennen van een LVB.
 • Weet u hoe een LVB te herkennen binnen de verschillende levensgebieden. En kunt u dit toepassen in de praktijk.
 • Weet u waarom het lastig is voor mensen met een LVB om te voldoen aan de eisen van de samenleving.
 • Beschikt u over tips om te communiceren met mensen met een LVB en kunt u dit toepassen in de praktijk.

Voor wie

Iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met kinderen en/of volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Van professionals die werken in een sociaal wijkteam, in de zorg of het medische domein, op een afdeling binnen de gemeente zoals Wmo of werk en inkomen, op scholen, bij maatschappelijke voorzieningen, politie, justitie of binnen een sociale werkvoorziening tot aan medewerkers op een HR afdeling in een bedrijf waar iemand met een LVB werkt.

Aantal deelnemers en duur

Max. 12 personen per training afhankelijk van de grootte van de ruimte. De training duurt 2 dagdelen van 4 uur.

Op locatie of online

De training wordt op locatie van opdrachtgever gegeven. MEE heeft een protocol “Veilig trainen in de 1,5 meter economie” waarin staat waar de locatie aan moet voldoen. Deze training geven we ook online.

Open inschrijving

De open training Herkennen & omgaan met LVB vindt plaats op de volgende data. Let op het betreft hier een  training van 2 dagdelen! De training gaat alleen door bij voldoende animo. Kosten per persoon: €215,00.

 • Donderdag 29 februari & 7 maart van 9:30 tot 13:30, Locatie Den Haag
 • Vrijdag 17 en 24 mei van 9:30 tot 13:30, Locatie Den Haag

Aanmelden

Staat er geen datum in gepland maar heeft u wel interesse in het volgen van een training op open inschrijving?

Wordt de training alleen op locatie gegeven en zou u hem graag online willen volgen?

Geef uw interesse kenbaar via de aanmeldknop.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers met 8 punten.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl of T 06-10696776.

MEE Zuid-Holland Noord is dé opleider voor de ontwikkeling en overdracht van kennis en innovaties rondom leven met een beperking. We hebben er de laatste inzichten gecombineerd met de beste methodieken en die vertaald naar praktijkgerichte workshops en trainingen. Trainingen over het herkennen van en omgaan met (mensen met) een beperking én het verkennen van mogelijkheden.