Home Voor organisaties MEE Academie Herkennen van autisme

Herkennen van en omgaan met autisme

Mensen met autisme hebben hebben er moeite mee om grote hoeveelheden prikkels te verwerken. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is niet zozeer hun gedrag, maar vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Als professionals in hun werk in contact komen met kinderen of volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), dan kan kennis hierover hen helpen om de ander beter te begrijpen en te begeleiden.

Met ons opleidingsprogramma helpen wij professionals om hun cliënten of klanten met autisme beter te begrijpen en laten wij hun kennismaken met deze wereld en ervaren wat het is om hiermee te leven. Vanuit de theoretische kaders maken we een praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Opleidingsprogramma

 • Tijdens de 1e bijeenkomst krijgt u informatie over mensen met autisme. Wanneer spreken we van een autisme spectrum stoornis? Welke oorzaak kan autisme hebben? Wat is contextblindheid? De verschillende termen worden toegelicht en u krijgt zicht op de verschillende uitingsvormen van autisme. En hoe u autisme signaleert. De theorie wordt door de trainer door middel van voorbeelden vertaald naar de praktijk.
 • In de 2e bijeenkomst herhalen we een stukje van de theorie en gaan we dieper in op het aanpassen van de communicatie en houding. Ook krijgt u een aantal ervaringsoefeningen en is er de gelegenheid om praktijksituaties te bespreken.

Ervaringsdeskundige

Tijdens deze training vertelt indien mogelijk een ervaringsdeskundige zijn/haar verhaal. De deelnemers kunnen vragen stellen en meer te weten komen over hoe het is om autisme te hebben,

Na de training

 • Heeft u ervaren hoeveel moeite het kost om een denkpatroon los te laten en over te schakelen naar een nieuw denkpatroon.
 • Weet u wat onduidelijke communicatie met iemand kan doen.
 • Weet u hoe het is om verschillende prikkels tegelijkertijd binnen te krijgen en hoe het is om frustraties te ervaren, die mensen met autisme ook kunnen hebben.
 • Begrijpt u hoe het brein werkt van iemand met en iemand zonder autisme.
 • Weet u wat de kenmerken zijn van mensen met autisme
 • Begrijpt u hoe de kenmerken van invloed zijn op het functioneren van iemand met autisme.
 • Snapt u het belang van het aanpassen van de communicatie voor mensen met autisme.
 • Weet u hoe met mensen met autisme om te gaan, aan de hand van ontvangen tips.

Voor wie

Voor iedereen die vanuit zijn beroep of vrijwilligerswerk te maken heeft met kinderen en/of volwassenen met autisme. Zoals professionals en vrijwilligers werkzaam bij dienstverlenende landelijke en gemeentelijke overheden: zorg, in welzijn, sociale wijkteams, schuldhulpverlening, uitkeringsinstantie, Publieke Zaken. Ook is deze training zeer geschikt als u werkzaam bent binnen het onderwijs, bij woningcorporaties, politie of justitie.

Aantal deelnemers en duur

Max. 12 personen per training afhankelijk van de grootte van de ruimte. De training duurt 2 dagdelen van 3 uur.

Locatie

De training wordt op locatie van opdrachtgever gegeven. MEE heeft een protocol “Veilig trainen in de 1,5 meter economie” waarin staat waar de locatie aan moet voldoen.

Open inschrijving

De open training Herkennen van en omgaan met autisme vindt plaats op de volgende data. Let op! Het betreft hier een training van 3 dagdelen van 4 uur. De training gaat alleen door bij voldoende animo. Kosten € 200,00 per persoon.

 • Woensdag 14 en 21 februari van 9:30 tot 12:30 uur, locatie Den Haag
 • Woensdag 10 en 17 april van 9:30 tot 12:30 uur, locatie Den Haag

Aanmelden

Staat er geen datum in gepland maar heeft u wel interesse in het volgen van een training op open inschrijving?

Wordt de training alleen op locatie gegeven en zou u hem graag online willen volgen?

Geef uw interesse kenbaar via de aanmeldknop.

Accreditatie

Het complete opleidingsprogramma is geaccrediteerd bij SKJ voor jeugdzorgwerkers met 12 punten.

Meer informatie

Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met accountmanager Marieke Kunz via m.kunz@meezhn.nl of 06-10696776.

MEE Zuid-Holland Noord is dé opleider voor de ontwikkeling en overdracht van kennis en innovaties rondom leven met een beperking. We hebben er de laatste inzichten gecombineerd met de beste methodieken en die vertaald naar praktijkgerichte workshops en trainingen. Trainingen over het herkennen van en omgaan met (mensen met) een beperking én het verkennen van mogelijkheden.