Home Voor organisaties MEE Academie

MEE Academie

Één op de acht Nederlanders leeft met een beperking die niet direct zichtbaar is. Denk aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, autisme of een niet-aangeboren hersenletsel. Hierdoor is het vaak lastig om aansluiting te vinden bij de maatschappij. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij geloven dat dit haalbaar is als organisaties en professionals zich ervan bewust zijn dat mensen een onzichtbare beperking kunnen hebben. En dat ze weten hoe ze hun dienstverlening en communicatie op deze mensen kunnen afstemmen. Met de MEE Academie zetten wij ons daarvoor in.

Voor professionals en vrijwilligers

MEE verzorgt trainingen waarmee u inzicht krijgt in hoe het is om te het leven met een beperking. U ontwikkelt daarbij vaardigheden voor een effectieve communicatie, een juiste bejegening en een succesvolle aanpak. Wat u bij ons leert, kunt u direct toepassen in uw dagelijkse praktijk. Dat vergroot het succes van uw werk en van uw organisatie.

Kennis en advies

Naast trainingen en workshops bieden wij u advies op maat. Ook delen wij graag onze kennis via ons uitgebreide netwerk van sprekers en trainers. Meer info? Neemt u dan contact op met Marieke Kunz via 06- 10696776 of via email.

Herkennen LVB

Tijdens deze training maakt u kennis met de wereld van mensen met een LVB. En ervaart u wat het is om hiermee te leven. Lees verder …

Ervaar LVB

Tijdens deze praktische workshop ervaart u hoe het is om je staande te moeten houden met een lichte verstandelijke beperking. Lees verder …

Teken je MEE

Tijdens deze workshop leert u hoe u tekeningen kunt inzetten ter ondersteuning in gesprekken met iemand met een beperking. Lees verder …

Herkennen NAH

In een training van twee dagdelen krijgt u informatie over mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Lees verder …

Beleef NAH

Tijdens de geaccrediteerde belevingstraining ‘Beleef NAH’ ervaart u hoe het is om u staande te moeten houden met niet-aangeboren hersenletsel. Lees verder …

Herkennen van autisme

Met ons opleidingsprogramma helpen wij professionals om hun cliënten of klanten met autisme beter te begrijpen en laten wij hun kennismaken met deze wereld. Lees verder …

LVB & GGZ problematiek

Deze training richt zich op het vergroten van kennis op het gebied van omgaan met mensen met een LVB in combinatie met GGZ-problematiek. Lees verder …

Training Iedereen doet MEE

Met deze training leren trainers, coaches en (bege)leiders van reguliere sport- en scoutingclubs hoe zij ook kinderen met adhd, autisme of lichte verstandelijke beperking met plezier kunnen laten meedoen. Lees verder …

Van oplossen naar faciliteren

Wil jij je verdiepen in hoe je écht van oplossen naar faciliteren kunt komen? Dan is deze masterclass de training die je hierbij gaat helpen. Voorwaarde is dat je eerder kennis hebt genomen van de uitgangspunten van het werken vanuit eigenaarschap. Lees verder …

Training Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Voor veel mensen is het lastig alle ontwikkelingen te volgen. Als je werkt in een organisatie waar je wel eens te maken hebt met de Wlz, is het van belang om cliënten en hun naasten van de juiste informatie te kunnen voorzien. Lees verder …

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mensen met een beperking zijn kwetsbaarder voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Des te belangrijker om goed te weten hoe je huiselijk geweld en kindermishandeling kun signaleren en hoe je vervolgens de meldcode jou helpt om goed te handelen bij signalen. Lees verder …

Observeren, rapporteren en vraagverheldering

Er achter komen wat de daadwerkelijke vraag is van de client, welke passende ondersteuning je daarop in kunt zetten en hoe je dit allemaal goed op papier kunt krijgen zodat iedereen die betrokken is goed begrijpt wat je bedoeld. Lees verder …