Home Voor organisaties Wlz – Crisisregeling (L)VB

Wlz – Crisisregeling (L)VB

Per 1 januari 2021 is de crisisregeling voor gehandicaptenzorg veranderd. De zorgkantoren werken voortaan samen met crisisregisseurs. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt met een Wlz-indicatie nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeams (C.O.T.) ingezet worden. Lees meer over de crisisregisseurs, het C.O.T. en wanneer er binnen de Wet langdurige zorg sprake is van een crisissituatie in Crisiszorg van het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Contact bij een crisissituatie

Voor de Zorgkantoor regio’s Zuid Holland Noord, Amstelland en de Meerlanden, Haaglanden, Rotterdam, Westland, Schieland, Delfland, Midden Holland, Waardenland, Zuid Hollandse Eilanden en Zeeland kan er contact opgenomen worden met de crisisregisseur via 071 582 5887.