MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Voor cliënten Opvoeding & ontwikkeling Integrale Vroeghulp voor het jonge kind

Integrale Vroeghulp

Integrale Vroeghulp is er voor vragen, zorgen en twijfels over de ontwikkeling van uw jonge kind.
Als ontwikkelingsproblemen op tijd gezien worden en passende ondersteuning ingezet wordt, dan kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of zelfs worden voorkomen. Een trajectbegeleider ondersteunt u hierbij. Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. MEE Zuid-Holland Noord coördineert en participeert in teams van Integrale Vroeghulp.

Voor wie is het?

Jonge kinderen ontwikkelen zich soms anders dan gedacht op bijvoorbeeld lichamelijk, cognitief of sociaal gebied. Dit hoeft niet te betekenen dat een kind een ernstig ontwikkelingsprobleem heeft. U kunt uw vragen bespreken met de verpleegkundige van het consultatiebureau of met de huisarts. Maakt u zich zorgen, juist omdat u niet precies weet wat er aan de hand is? Dan kunt u dit ook rechtstreeks bespreken met de mensen van Integrale Vroeghulp.

Het Integrale Vroeghulp team is een belangrijk aanspreekpunt voor de hulpverlening en vragen bij problemen in de ontwikkeling van uw kind.

Alle hulp en advies van Integrale Vroeghulp is kosteloos.

U kunt altijd een consult aanvragen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Aanmeldformulier IVH 
Formulier informatie jeugdgezondheidszorg
Vragenlijst kinderopvang
Vragenlijst basisonderwijs

Integrale Vroeghulp regio Leiden
Voor kinderen van 0 tot 4  jaar
Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude

Postbus 43197
2504 AD DEN HAAG
T 088-775 2000
E ivh.leiden@meezhn.nl
www.integralevroeghulp.nl

Integrale Vroeghulp regio Delft en Zoetermeer
Voor kinderen van 0 tot 7  jaar

Delft, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland,
Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer

Postbus 43197
2504 AD DEN HAAG
T 088-775 2000
E ivh.delft@meezhn.nl
www.integralevroeghulp.nl

Integrale Vroeghulp regio Den Haag
Voor kinderen van 0 tot 4  jaar

Den Haag
Postbus 43197
2504 AD DEN HAAG
T 088-775 2000
E ivh.denhaag@meezhn.nl
www.integralevroeghulp.nl