MEE sliderafbeelding - consulent met client

Groepsactiviteiten (VTV)

MEE Zuid-Holland Noord is samenwerkingspartner van VTV, Vrijetijdsbesteding, Thuismaatjes en Vorming. VTV biedt mensen met een beperking diverse vormen van vrijetijdsactiviteiten in de regio’s Delft, Leiden en Den Haag. VTV wil dat mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen meedoen in onze samenleving net als ieder ander. VTV biedt:

Groepsactiviteiten

Door deze vrijetijdsactiviteiten- en begeleiding kunnen mensen met een beperking elkaar ontmoeten, met elkaar sporten en activiteiten ondernemen in een ontspannen sfeer. Zo bouwen zij een nieuw netwerk op, sluiten vriendschappen en worden zij gestimuleerd in hun ontwikkeling. Het aanbod vindt plaats in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers.

Thuismaatjes

Mantelzorgondersteuning thuis voor mensen met een beperking. Bij Thuismaatjes vindt men een maatje, oppas, speelhulp of gastgezin voor zichzelf of een gezinslid (al dan niet thuiswonend) met een beperking.

Beweegcoach

De beweegcoach is er voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een vorm van autisme of een chronische ziekte die op zoek is naar een passende sport of beweegactiviteit.

Meer info over VTV

VTV regio Den Haag / Parkoers
Marie Heinenweg 3
2533 SX Den Haag
T 070 305 19 19
E vtvdenhaag@vtvzhn.nl

VTV regio Delft
Prof. Krausstraat 71b
2628 JR Delft
T 015 26 18 648
E vtvdelft@vtvzhn.nl

VTV regio Leiden
Postadres: Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
T 071 5230 800
E vtvleiden@vtvzhn.nl