MEE sliderafbeelding - consulent met client

VTV Beweegcoach

Als je een beperking hebt is het soms lastig een geschikte sport of beweegactiviteit te vinden. Terwijl je misschien juist zo graag lekker wil bewegen om fit te blijven en in contact wil komen met anderen. De beweegcoach kijkt naar wat u leuk vindt en wat u kan. En zoekt daar een passende sport of beweegactiviteit bij. De beweegcoach is er om te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren. Ook kijken we samen wat er nog meer nodig is om lekker te kunnen gaan sporten. Denk bijvoorbeeld aan vervoer of extra begeleiding bij een vereniging.

Voor wie

De beweegcoach is er voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een vorm van autisme of een chronische ziekte die op zoek is naar een passende sport of beweegactiviteit.

Hoe werkt het

U kunt uw sportvraag telefonisch of via e-mail indienen. Vervolgens gaat de sportconsulent met u in gesprek over uw wensen, mogelijkheden en interesses. De beweegcoach zoekt dan naar een sport- of beweegactiviteit die goed bij u past. Ondersteuning door de beweegcoach is kosteloos.

Ook voor organisaties en verenigingen

De beweegcoach geeft gratis advies, begeleiding en ondersteuning aan organisaties die actief zijn of willen worden op het gebied van aangepaste sport, o.a. door het bieden van deskundigheidsbevordering.

Contact met de beweegcoach

Meer info