Tag Archief van: professionals

MEE en het Corona-virus (voor professionals)

MEE Zuid-Holland Noord volgt de RIVM richtlijnen om snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Ondertussen blijft MEE Zuid-Holland Noord zich extra inspannen om inwoners met een beperking, of inwoners die psychisch kwetsbaar zijn, zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. Juist nu is dat belangrijk.

Voor veel mensen met een beperking is de situatie extra bijzonder. Veel mensen moeten gedwongen thuis blijven of thuis werken. Geen werk, geen lotgenotencontact, geen sportclub betekent op jezelf aangewezen zijn. Daardoor raken mensen in een isolement, of worden overmand door onzekerheid en gebrek aan structuur. Om te voorkomen dat hun kwetsbare positie verzwakt houdt MEEZuid-Holland Noord een extra vinger aan de pols bij deze doelgroep. Daarom nemen wij telefonisch contact op met al onze cliënten om naar hun persoonlijke situatie te vragen (en door te vragen).
Voor inwoners met een beperking, of hun sociale omgeving, maar ook voor professionals in zorg en welzijn zijn wij bereikbaar op ons centrale telefoonnummer: 088 775 2000 van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur of mail ons op info@meezhn.nl.