Stichting Buddy Netwerk sluit aan onder Xtra

Stichting Buddy Netwerk sluit per 1 januari 2024 aan als zelfstandige stichting onder Xtra. Buddy Netwerk blijft de dienstverlening op dezelfde wijze uitvoeren en valt onder de Raad van Bestuur van Xtra en de directie van MEE Zuid-Holland Noord.

Redenen voor de aansluiting

Buddy Netwerk had behoefte aan een goede borging om de activiteiten van Buddy Netwerk in de toekomst te kunnen continueren. Xtra onderkent het strategische belang van de dienstverlening van Buddy Netwerk en denkt dat het goed in te passen is in haar organisatie. De medewerkers van Buddy Netwerk staan positief tegenover aansluiting bij Xtra.

Marlijn Lenselink, bestuurder Xtra: “Wij werken al veel samen met Buddy Netwerk. Het belang van informele netwerken neemt alleen maar toe. Met deze aansluiting versterken we de sociale basis van onze inwoners. Met elkaar investeren we in kwaliteit van dienstverlening en innovaties.” Jan Willem Weck, voorzitter RvT Buddy Netwerk: ‘’De Raad van Toezicht is zeer content met de aansluiting bij Xtra per 1 januari 2024. Op deze wijze wordt meer zekerheid verkregen over de continuïteit van onze dienstverlening aan de meest kwetsbaren in de samenleving.

De merknaam Buddy Netwerk blijft behouden en onze activiteiten worden voortgezet. We zijn als Raad van Toezicht zeer te spreken over de prettige en constructieve sfeer waarin met de Raad van Bestuur van Xtra tot deze aansluiting is gekomen.‘ Mede gezien het regionale karakter van Buddy Netwerk en het type activiteiten wil Xtra de activiteiten van Buddy Netwerk organisatorisch positioneren onder de directie van MEE en VTV.

Erna Schmit, directeur MEE ZHN, treedt op als waarnemend directeur van Buddy Netwerk. Erna Schmit: “We zijn er trots op dat Buddy Netwerk nu onderdeel is, passend bij onze dienstverlening. Een sterk merk waarmee we ons verbinden.”

Buddy Netwerk

Buddy Netwerk is een professionele vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met beginnende geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Ze duiden hun cliënten aan met de term ‘maatjes’. De ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (Buddy’s). Naast 11 medewerkers beschikt Buddy Netwerk over 7 vrijwillige trainers en 10 vrijwillige coördinatoren en circa 500 vrijwilligers. Er is een Buddy Academie om vrijwilligers op te leiden. Buddy Netwerk is actief in de gemeentes: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Delft.

Voorbereiding

In de afgelopen tijd is een transitieteam bestaande uit vertegenwoordigers van Buddy Netwerk, Xtra en MEE ZHN bezig om de overstap per 1 januari 2024 zo soepel en zorgvuldig mogelijk voor te bereiden en te laten verlopen.