SER Toekomstbestendige ouderenzorg

Afgelopen mei vond er een dialoogbijeenkomst van de SER plaats over toekomstbestendige ouderenzorg. MEE ZHN sloot hierbij aan. Als voorbereiding op het SER-advies over ouderenzorg problematiek heeft de werkgroep Ouderenzorg van de SER diverse veldpartijen (informele zorgverleners, zorgverleners van zorginstellingen, belangenorganisaties) uitgenodigd om na te denken over de toekomst van de ouderenzorg.

De deelnemers kregen de gelegenheid om een voorzet te geven voor deze discussie. MEE ZHN was een van de genodigden en kon tijdens deze discussie opkomen voor de belangen van deze doelgroep. Er zijn 4 thema’s besproken: Vitaal en Gezond, vraag en aanbod in de ouderenzorg, Wonen en Formele en Informele zorg voor ouderen.
De uitkomsten en het verslag worden meegenomen bij het opstellen van het SER advies over de houdbaarheid van de ouderenzorg, dat begin 2023 wordt gepubliceerd en aangeboden aan minister Helder van Langdurige Zorg en Sport.

U kunt het verslag hier downloaden.