Pilot gespecialiseerde ondersteuning

De afgelopen twee jaar kregen ruim 450 mensen met een beperking en hun naasten gespecialiseerde cliëntondersteuning vanuit vijf pilots in het kader van het programma Volwaardig Leven.

Begin april blikte Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, met een aantal deelnemers en ondersteuners terug op hun ervaringen. Dat deze ondersteuning van meerwaarde is voor mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten, werd al snel duidelijk.

Ook MEE Zuid-Holland Noord is betrokken bij één van de pilots voor gespecialiseerde cliëntondersteuning met de pilot ‘Bondgenoten voor mensen met beperkingen en hun naasten’. In deze pilot vervullen vier medewerkers van MEE ZHN de rol van ‘bondgenoot’ in een gezin. Ze ondersteunen de mantelzorger die overbelast is en zorgen ervoor dat de juiste zorg en ondersteuning ingezet wordt. In de eerste fase is hun betrokkenheid het hoogst, in de loop van twee jaar bouwen ze de uren af.

Door de inzet van een gespecialiseerd cliëntondersteuner is er in een later stadium minder (professionele) ondersteuning nodig. Gespecialiseerde cliëntondersteuning draagt namelijk niet alleen bij aan een beter welzijn, maar ook aan lagere zorgkosten.
De pilot eindigt dit jaar en gezien de resultaten vinden we het tijd voor een structurele inbedding.

Lees verder op www.mee.nl/nieuws