MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Over MEE Organisatie Participatieraad

Participatieraad

Invloed, inspraak en medezeggenschap

MEE Zuid-Holland Noord is onderdeel van Xtra. Xtra vormt het bestuur van de organisaties JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk. De Participatieraad van Xtra bestaat uit een enthousiaste groep mensen die direct of indirect te maken hebben met de dienstverlening van Xtra en haar werkmaatschappijen. MEE Zuid-Holland Noord is één van die werkmaatschappijen. De Participatieraad houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten vanuit het gezichtspunt van de gebruiker, bevordert de medezeggenschap en invloed en adviseert de Raad van Bestuur. Het gaat altijd om de grote lijn en niet om individuele situaties.

De Participatieraad adviseert, signaleert en denkt mee over het beleid van Xtra. Bijvoorbeeld over het werkplan en de begroting, over klachten en vragen over het werk en over plannen om de dienstverlening te verbeteren. De raad vergadert om de twee maanden en overlegt vier keer per jaar met de Raad van Bestuur. Zo nodig raadplegen de leden van de raad de achterban, vragen zij raad aan deskundigen en bezoeken zij informatiebijeenkomsten. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen. Daarnaast kan de raad ook zelf onderwerpen bespreken die zij belangrijk vindt. De raad bestaat uit negen leden.

De participatieraad zoekt regelmatig enthousiaste nieuwe leden die tijd willen vrijmaken. De raad heeft adviesrecht bij belangrijke onderwerpen. De raad kan ook zelf ongevraagd advies geven over onderwerpen die zij belangrijk vindt. Heeft u interesse of wit u meer informatie neem dan contact op met Els Bleijenberg, coach van de Participatieraad, via T 06 34190041 of participatieraad@xtra.nl

Participatieraad Xtra
Zichtenburglaan 260
2544 EB Den Haag
T 070 205 20 00
participatieraad@xtra.nl