MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Over MEE Organisatie

Onze organisatie

MEE & Xtra

MEE Zuid-Holland Noord wordt ondersteund door Xtra. Xtra vormt het bestuur van de organisaties JESS, JongLeren, MEE ZHN, Wijkz en XtraWerk. In Xtra zijn tevens de ondersteunende diensten ondergebracht, in een gezamenlijk servicebureau. Vanuit Xtra worden de sociale professionals gefaciliteerd die werkzaam zijn binnen onze werkmaatschappijen. Zij werken in wijken, regio’s en gemeenten en versterken daar de kwetsbare burger.
Ga naar website Xtra.

MEE NL

Met ingang van 1 januari 2016 is MEE Nederland overgegaan in MEE NL, een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. In deze vorm kan MEE beter inspelen op de decentralisatie van de cliëntondersteuning en de transformaties in de langdurige zorg en het sociaal domein. Voor haar leden, de regionale MEE-organisaties, maatschappelijk ondernemen werkt zij samen met overheden, publieke organisaties en private partijen. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan zij organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking. MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.
Ga naar website MEE.nl.