MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Over MEE

Over MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking

MEE Zuid-Holland Noord staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Wij werken aan een wereld waarin drempels worden weggenomen en mensen met een beperking of psychosociale problemen alle kansen krijgen volwaardig lid van de maatschappij te zijn. De ambitie van MEE Zuid-Holland Noord is het realiseren van wat wij een ‘inclusieve samenleving’ noemen. Een wereld waarin iedereen kan meedoen. Elke dag werken wij aan de taak die we onszelf gegeven hebben: ‘meedoen mogelijk maken’.

Meedoen mogelijk maken

In onze dienstverlening staat de vraag van de cliënt centraal. Wij doen dit op alle levensgebieden: opvoeding en  ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. Wij handelen vanuit het belang van de cliënt. En vinden het belangrijk dat onze cliënt zoveel mogelijk zelf de controle houdt, eventueel met hulp van hun omgeving. Ook wanneer aanvullend professionele zorg nodig is, proberen we het zo te organiseren dat er ruimte blijft voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Door onze ondersteuning durven mensen met een beperking weer te geloven in de eigen mogelijkheden. Ook voorkomt dit in veel gevallen escalatie van problemen, onnodig lange procedures en beroep op duurdere (zorg)voorzieningen. Er wordt altijd gekeken of er een duurzame oplossing gevonden kan worden.

Kennis van beperkingen

Wij zien dat de samenleving nog niet altijd voldoende is ingericht op de participatie van mensen met een beperking. Hierin hebben wij een belangrijke maatschappelijke opdracht. Wij zetten graag onze specifieke kennis van beperkingen in om samen met andere organisaties lokale voorzieningen en instanties te versterken in het aanbod en in de omgang met mensen met een beperking. Sinds de overheveling van de Wmo naar gemeenten in 2015 wordt MEE ingekocht door veel gemeenten om cliëntondersteuning te bieden. Omdat MEE geen eigen zorgaanbod heeft kijken we altijd, onafhankelijk, naar wat de beste optie is voor onze cliënt op dat moment. Wel biedt MEE een pakket aan lichte ondersteuningsvormen aan, zoals cursussen, waarvoor geen indicatie nodig is.

Samenwerking met andere organisaties

Wanneer blijkt dat er vanuit MEE ZHN meer nodig is om een cliënt de juiste ondersteuning te bieden zetten we daarbij de kennis en ervaring van andere organisaties in. Zo werken we in situaties waar de veiligheid van cliënten en/of anderen in het gedrang is samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Vanzelfsprekend doen we dit alleen met toestemming van de betreffende cliënt of na een zorgvuldige belangenafweging. Ook stellen we onze specifieke expertise van mensen met een beperking ter beschikking van het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

Op de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden zijn de afspraken van toepassing die staan vermeld in het samenwerkingsconvenant en twee privacyprotocollen waaronder één rond cliënten met complexe multiproblematiek en een ander rond problematische jeugdgroepen.

Kwaliteit

Om onze kwaliteit te waarborgen laten we ons jaarlijks toetsen. MEE Zuid-Holland Noord heeft als één van de eerste organisaties in onze branche het nieuwe ISO certificaat 9001:2015 mogen ontvangen.