MEE Zuid-Holland Noord onderdeel van het loket in Wassenaar

Eén centrale plek voor alle hulpvragen

Per 1 februari is MEE Zuid-Holland Noord onderdeel van het WWZ Loket in Wassenaar. Bij dit loket kunnen inwoners terecht met alle vragen over zorg en ondersteuning. Het loket is een initiatief van de gemeente Wassenaar in samenwerking met haar kernpartners. De uitvoering van het project ligt bij MEE Zuid-Holland Noord en Kwadraad waarbij nauw wordt samengewerkt met de partners in Wassenaar en de sociale teams.

Erna Schmit, directeur bij MEE: ‘We zijn verheugd dat we ons samen met Kwadraad mogen inzetten voor ondersteuning van de inwoners uit Wassenaar. Bij MEE Zuid-Holland Noord zijn we al jaren actief in Wassenaar op het gebied van cliëntondersteuning. Ook hebben we al veel ervaring met de inzet van medewerkers in wijkteams of de (integrale) toegang van andere gemeenten, bijvoorbeeld in Den Haag, Zoetermeer, de Leidse regio en de Bollenstreek. Onze specialistische kennis op gebied van leven met een beperking is bovendien een mooie toevoeging aan het loket en de sociale teams.’

Hulp via het loket
Inwoners met een hulpvraag die contact opnemen, krijgen ondersteuning van een ervaren medewerker met brede expertise en een goede kennis van de sociale kaart. Zij verwijzen waar mogelijk door naar voorliggende voorzieningen en bekijken de mogelijkheden voor ondersteuning uit het eigen netwerk. Ze houden contact met inwoners die ze doorverwijzen om te vragen hoe het gaat en of ze aanvullende ondersteuning nodig hebben.

Samenwerking met de sociale teams
De verandering gaat hand in hand met het starten van de sociale teams in Wassenaar waar MEE Zuid-Holland Noord ook onderdeel van uitmaakt. In deze teams zit alle kennis die nodig is om inwoners verder te ondersteunen. De medewerker van het loket, vaak ook als cliëntondersteuner onderdeel van een sociaal team, verwijst na het eerste contact door naar de juiste personen in het sociaal team. Daarbij kunnen de collega’s altijd een beroep doen op de specialistische kennis binnen en buiten de organisaties en binnen het sociaal team.

Contact WWZ loket (Welzijn, Werk en Zorg)

Inwoners en professionals kunnen ons van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur.
E-mail: wwz@wasssenaar.nl
Telefoon: 088-6549380
Chat