MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Zoeterwoude

MEE maakt deel uit van het loket Zorg, Werk en Inkomen en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT).

Loket Zorg, Werk en Inkomen

Bij het loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente kunt u terecht voor vragen over zorg en ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen. Lees meer over het Loket Zorg, Werk en Inkomen. Wanneer je een afspraak hebt bij het loker zorg, werk en inkomen, kun je ook vragen om een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE om mee te gaan naar het gesprek.

Loket Zorg, Werk en Inkomen
Gemeentehuis | Noordbuurtseweg 27 | 2381 ET Zoeterwoude
T 071 580 63 00
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Jeugdteam Leidse regio

Bij het Jeugdteam Leidse regio kunt u met vragen of problemen terecht over het opgroeien of opvoeden. Ook jongeren (tot 18 jaar) kunnen bij dit team terecht.

Sterrentuin
Van Diepeningenlaan 110
2352 KA Leiderdorp
071-2041602
jeugdteamleiderdorpzoeterwoude@jeugdteamslr.nl

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. We bieden ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen. Neem voor meer informatie contact op met het MEE Servicepunt:
T 088 775 2000
info@meezhn.nl

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

Specialistenpool van MEE

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. Professionals uit het sociaal domein kunnen laagdrempelig gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. Zij zijn er voor consultatie, advies en/of diagnostiek met het doel dat de professional weer zelfstandig verder kan. Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl