MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Zoetermeer

inZet

De MEE medewerkers in Zoetermeer vallen onder het samenwerkingsverband inZet. inZet is te vinden in zes wijken van Zoetermeer.

  • inZet biedt één centrale ingang voor elke hulp-, ontwikkel- of ondersteuningsvraag. U hoeft dus niet eerst uit te zoeken waar u met uw vragen terecht kunt.
  • inZet medewerkers denken en werken mee aan oplossingen op maat, begeleiding of activiteiten die voor u en/of uw gezin passend zijn.
  • inZet werkt met professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit alle denkbare werkvelden voor zorg en welzijn. Zo krijgt en vindt u sneller en makkelijker de ondersteuning en oplossingen die u nodig heeft.
  • Heeft u extra zorg of specialistische hulp nodig?  inZet zorgt voor doorverwijzing of samenwerking met hulp- of zorgverleners in haar netwerk.

Contact T. 079 888 77 70 Postadres: Rakkersveld 253 | 2722 BN Zoetermeer E: info@inZet-indewijk.nl W. inzet-indewijk.nl 


Het aanbod vanuit MEE ZHN:

Vrijwilliger Thuis MEE ZHN

Vrijwilliger Thuis MEE ZHN in Zoetermeer biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende volwassenen met een chronische ziekte en/of beperking, geheugenproblemen of dementie. We bieden Thuismaatjes en Vertrouwelingmaatjes.

Thuismaatjes

We zijn er voor mensen die alleen wonen en een zeer klein netwerk hebben en voor wie een bezoekje van onze vrijwilliger een belangrijk contactmoment in de week is. Ook ondersteunen we mantelzorgers. Dankzij de komst van de vrijwilliger kan de mantelzorger even iets voor zichzelf doen. De vrijwilliger van Vrijwilliger Thuis vervult een wens. Samen een wandeling maken met iemand die nog zelden buiten komt, een spelletje iets creatiefs doen of naar muziek luisteren, samen of gezellig met elkaar een kopje koffie drinken en een praatje maken of een luisterend oor bieden. Uitgangspunt is het geven van échte persoonlijke aandacht aan de betrokkene(n). De inzet kan variëren van enkele uren per maand tot maximaal een dagdeel per week. Laat je inspireren door dit ervaringsverhaal!

Vertrouwelingmaatje

Sinds 1 februari 2022 is Vrijwilliger Thuis gestart met een pilot ’Vertrouwelingmaatje’. Een Vertrouwelingmaatje is luisterend oor en verslaglegger bij persoonlijke afspraken en vertrouwenskwesties. Achteraf kan de hulpvrager het besprokene op zijn gemak evalueren, eventueel samen met de mantelzorger of mentor, en zo nodig een beslissing nemen. Klik hier voor meer info over de pilot.

Vacatures
Voor openstaande vacatures kun je kijken op de website Doejeookmee.nl en op Zoetermeer voor Elkaar (Maatjes en Buddies).
Zie je op dit moment niets passends, maar heb je wel interesse, neem dan toch contact op. We krijgen vrijwel wekelijks nieuwe aanvragen binnen.

Contact met Vrijwilliger Thuis
Hulpvragen en vrijwilligers geheugenproblemen en dementie: Martine de Waal T –06 39437494.
E: m.dewaal@meezhn.nl

Hulpvragen en vrijwilligers chronische ziekte en/of beperking: Maria van den Akker T. 06 10646765.
E: m.vandenakker@meezhn.nl

Hulpvragen en vrijwilligers chronische ziekte en/of beperking: Annemiek Evenblij T. 06 41828689
E: a.evenblij@meezhn.nl

Willem van Cleeflaan 1005a, 2722 RB, Zoetermeer
E: vrijwilligerthuis@meezhn.nl

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

  • Neemt u contact op met het MEE Servicepunt via 088-7752000 of info@meezhnl.nl. Zij helpen u verder met de aanmelding.
  • Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.
  • Meer informatie over Integrale Vroeghulp vindt u op de website  www.integralevroeghulp.nl.

Cursus, Trainingen en Ontmoetingsgroepen

MEE organiseert regelmatig gratis cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen in verschillende woonplaatsen. Ook voor ouders, broers, zussen, partners en mantelzorgers.

Specialistenpool

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. De expertise is gericht op kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand, autismespectrumstoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel. Wij verrichten onderzoek naar cliënten in interactie met hun omgeving. Op basis daarvan geven wij advies op maat op verschillende levensgebieden zoals werk, wonen, vrije tijd, financiën, onderwijs en ontwikkeling. Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.