MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Westland

Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wlz)

Gratis ondersteuning door een onafhankelijke cliëntondersteuner.
Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen? U kunt gratis ondersteuning krijgen bij MEE, door een onafhankelijke cliëntondersteuner die thuis is in de wereld van de Wlz. Dat geldt ook voor uw mantelzorger of vertegenwoordiger. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij ons MEE servicebureau via 088-7752000.
Lees meer …

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

Vroegtijdig ontwikkelingsproblemen onderkennen en passende ondersteuning inzetten.
Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met specifieke deskundigheid over de ontwikkeling van het jonge kind. Ouders/verzorgers en professionals kunnen bij Integrale Vroeghulp terecht met vragen, zorgen en twijfels over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 7 jaar. Door vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblemen en passende ondersteuning in te zetten, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.
Lees meer …

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl