MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Wassenaar

Algemeen

MEE geeft onafhankelijke cliëntondersteuning in de Gemeente Wassenaar en maakt deel uit van Centrum Jeugd en Gezin.

U kunt contact opnemen via het WWZ loket op nummer 088 – 654 93 80 of per email wwz@wassenaar.nl

MEE biedt in Wassenaar

  • Onafhankelijke cliëntondersteuning
  • Integrale Vroeghulp
  • Specialistenpool gedragsdeskundigen

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Vindt u het fijn als iemand met u meedenkt over waar u terecht kunt voor de juiste zorg en ondersteuning? Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving.

We bieden informatie, advies en ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. We bieden ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen.

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

Specialistenpool van MEE

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. Professionals uit het sociaal domein kunnen laagdrempelig gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. Zij zijn er voor consultatie, advies en/of diagnostiek met het doel dat de professional weer zelfstandig verder kan. Klik hier voor meer informatie over de Specialistenpool.

Neem voor meer info contact op met het MEE Servicepunt:
T 088 775 2000
E info@meezhn.nl