MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Vlaardingen

Algemeen

In Vlaardingen kunt u voor vragen over zorg of ondersteuning terecht bij de Wijkteams Vlaardingen.

MEE-kantoor in Vlaardingen
T 010 248 4048 of 088 775 2000
M clientondersteuning.vlaardingen@meezhn.nl
www.vlaardingen.nl/clientondersteuning

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl

MEE op Weg

“MEE op weg” traint mensen met een beperking, vanaf 12 jaar, om zelfstandig met openbaar vervoer of de fiets te reizen. Dit vermindert hun afhankelijkheid van speciaal vervoer, vergroot hun vrijheid en maatschappelijke deelname. Door de focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen, bevordert het programma hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.

  • Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie?
  • Wilt u als gemeente meer informatie over de mogelijkheden voor MEE op Weg in uw gemeente? Neem dan contact op met Denise Spierenburg via meeopweg@meezhn.nl