MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Rijswijk

Vanaf 18 jaar

Voor hulp en ondersteuning voor bewoners van de gemeente Rijswijk vanaf 18 jaar kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Rijswijk. NB: MEE maakt geen deel uit van het Sociaal Wijkteam Rijswijk en biedt in deze gemeente geen hulp en ondersteuning aan bewoners vanaf 18 jaar.

Tot 18 jaar

Voor hulp en ondersteuning voor bewoners van de gemeente Rijswijk tot 18 jaar kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. NB: MEE maakt geen deel uit van het Jeugdteam Rijswijk en biedt in deze gemeente geen hulp en ondersteuning aan bewoners tot 18 jaar.

  • Telefoonnummer 070 – 2196846
  • Via een contactformulier op de website van het CJG

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

  • Neemt u contact op met het MEE Servicepunt via 088-7752000 of info@meezhnl.nl. Zij helpen u verder met de aanmelding.
  • Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.
  • Meer informatie over Integrale Vroeghulp vindt u op de website  www.integralevroeghulp.nl.

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl

MEE op Weg

“MEE op weg” traint mensen met een beperking, vanaf 12 jaar, om zelfstandig met openbaar vervoer of de fiets te reizen. Dit vermindert hun afhankelijkheid van speciaal vervoer, vergroot hun vrijheid en maatschappelijke deelname. Door de focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen, bevordert het programma hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.

  • Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie?
  • Wilt u als gemeente meer informatie over de mogelijkheden voor MEE op Weg in uw gemeente? Neem dan contact op met Denise Spierenburg via meeopweg@meezhn.nl