MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Rijswijk

Vanaf 18 jaar

Voor hulp en ondersteuning voor bewoners van de gemeente Rijswijk vanaf 18 jaar kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam Rijswijk. NB: MEE maakt geen deel uit van het Sociaal Wijkteam Rijswijk en biedt in deze gemeente geen hulp en ondersteuning aan bewoners vanaf 18 jaar.

  • Telefoonnummer:  070-2054843
  • Email: sociaalwijkteam@rijswijk.nl

Tot 18 jaar

Voor hulp en ondersteuning voor bewoners van de gemeente Rijswijk tot 18 jaar kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. NB: MEE maakt geen deel uit van het Jeugdteam Rijswijk en biedt in deze gemeente geen hulp en ondersteuning aan bewoners tot 18 jaar.

  • Telefoonnummer 070 – 2196846
  • Via een contactformulier op de website van het CJG

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl