MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Oegstgeest

Sociaal Team Oegstgeest

MEE is onderdeel van het Sociaal Team Oegstgeest, de plek voor iedereen met een vraag over zorg en welzijn. De professionals in het team geven informatie, advies, kortdurende hulp en ondersteuning en leiden toe naar gespecialiseerde hulp en ondersteuning op maat.

sociaalteam@oegstgeest.nl
071 – 519 14 99
ma t/m vr 09:00 – 13:00 uur

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Soms zijn er momenten in het leven waarop het allemaal niet zo lekker loopt. Bijvoorbeeld op school, op het werk, binnen uw gezin, uw woonsituatie of uw geldzaken. Dan is het goed om te weten dat u bij MEE terecht kunt. MEE Zuid-Holland Noord is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. We bieden ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven: leren en werken, regelgeving en geldzaken, samenleven en wonen. Neem voor meer info contact op met het MEE Servicepunt:
T 088 775 2000
E info@meezhn.nl

Integrale Vroeghulp 0-4 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):
>De aanmeldstop voor IVH is vanaf 1 september opgeheven. Per 1 september werken wij met een leeftijdsgrens van 0-4 jaar (3 jaar en 12 maanden). Voor verdere info kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

   • Neemt u contact op met het MEE Servicepunt via 088-7752000 of info@meezhnl.nl. Zij helpen u verder met de aanmelding.
   • Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.
   • Meer informatie over Integrale Vroeghulp vindt u op de website  www.integralevroeghulp.nl.

Specialistenpool

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. De expertise is gericht op kinderen en volwassenen met een (vermoeden van een) verstandelijke beperking/ ontwikkelingsachterstand, autismespectrumstoornis en/of niet-aangeboren hersenletsel. Wij verrichten onderzoek naar cliënten in interactie met hun omgeving. Op basis daarvan geven wij advies op maat op verschillende levensgebieden zoals werk, wonen, vrije tijd, financiën, onderwijs en ontwikkeling. Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.

Cursus, Trainingen en Ontmoetingsgroepen

Kun je wel wat tips gebruiken? Of een steuntje in de rug? Voor jezelf, of als ouder, broer, zus, partner of bijvoorbeeld mantelzorger? Meedoen aan een cursus, training of ontmoetingsgroep kan leuk en leerzaam zijn. Je ontmoet andere mensen en merkt dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kun je elkaar ondersteunen, van elkaar leren en je zelfvertrouwen vergroten. MEE organiseert regelmatig gratis cursussen en gespreksgroepen in de buurt. Meer info..

VTV

VTV biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl

Jeugdteam Leidse regio

Bij het Jeugdteam Leidse regio kunt u met vragen of problemen terecht over het opgroeien of opvoeden. Ook jongeren (tot 18 jaar) kunnen bij dit team terecht.

Jeugdteam Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13b
2342 AN Oegstgeest
T 088 254 23 64
E jeugdteamoegstgeest@jeugdteamslr.nl

MEE op Weg

“MEE op weg” traint mensen met een beperking, vanaf 12 jaar, om zelfstandig met openbaar vervoer of de fiets te reizen. Dit vermindert hun afhankelijkheid van speciaal vervoer, vergroot hun vrijheid en maatschappelijke deelname. Door de focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen, bevordert het programma hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.

 • Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie?
 • Wilt u als gemeente meer informatie over de mogelijkheden voor MEE op Weg in uw gemeente? Neem dan contact op met Denise Spierenburg via meeopweg@meezhn.nl