MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Nieuwkoop

Algemeen

MEE biedt onafhankelijke cliëntondersteuning in de Gemeente Nieuwkoop en maakt deel uit van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) in Nieuwkoop.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Integrale dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Ook uitgebreide vraagverheldering en kortdurende en kortcyclische ondersteuning bij keuzes en problemen op diverse levensterreinen.

U kunt contact opnemen met cliëntondersteuner Johnny Versteeg,
06 107 34 375 of 088 900 4567.

Centrum jeugd en gezin

Bij het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) kunt u met vragen of problemen terecht over het opgroeien of opvoeden. Ook jongeren (tot 18 jaar) kunnen bij dit team terecht. Lees meer over het Jeugd- en Gezinsteam.

JGT Nieuwkoop
De Verbinding 1,
2421 EX Nieuwkoop
088 254 23 56

Specialistenpool van MEE

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. Professionals uit het sociaal domein kunnen laagdrempelig gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. Zij zijn er voor consultatie, advies en/of diagnostiek met het doel dat de professional weer zelfstandig verder kan.
Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.

Cursus, Trainingen en Ontmoetingsgroepen

Kun je wel wat tips gebruiken? Of een steuntje in de rug? Voor jezelf, of als ouder, broer, zus, partner of bijvoorbeeld mantelzorger? Meedoen aan een cursus, training of ontmoetingsgroep kan leuk en leerzaam zijn. Je ontmoet andere mensen en merkt dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kun je elkaar ondersteunen, van elkaar leren en je zelfvertrouwen vergroten. MEE organiseert regelmatig gratis cursussen en gespreksgroepen in de buurt.

In geval van een crisissituatie

Is er sprake van een acute crisis en moet er direct hulp ingeschakeld worden? www.ggdhm.nl/nuhulpnodig.

Neem contact op met het MEE Servicepunt

088 775 2000
info@meezhn.nl
Afhankelijk van uw vraag kan het zo zijn dat het MEE Servicepunt u doorverwijst.