MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Maassluis

VraagRaak

MEE maakt deel uit van VraagRaak in de gemeente Maassluis. VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bij VraagRaak werken verschillende professionals nauw samen.

U kunt hier terecht voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Schulden
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Huishoudelijke hulp
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen

Kijk ook op: www.vraagraakmaassluis.nl

Contactgegevens:
Haydnlaan 3
3144 KM Maassluis
T 010 – 593 1500
E vraagraak@maassluis.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot 13 uur (binnenlopen zonder afspraak).

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl

MEE op Weg

“MEE op weg” traint mensen met een beperking, vanaf 12 jaar, om zelfstandig met openbaar vervoer of de fiets te reizen. Dit vermindert hun afhankelijkheid van speciaal vervoer, vergroot hun vrijheid en maatschappelijke deelname. Door de focus op mogelijkheden in plaats van beperkingen, bevordert het programma hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving.

  • Heeft u interesse in deze training of wilt u meer informatie?
  • Wilt u als gemeente meer informatie over de mogelijkheden voor MEE op Weg in uw gemeente? Neem dan contact op met Denise Spierenburg via meeopweg@meezhn.nl