MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Maassluis

VraagRaak

MEE maakt deel uit van VraagRaak in de gemeente Maassluis. VraagRaak, het wijkteam van Maassluis, voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bij VraagRaak werken verschillende professionals nauw samen.

U kunt hier terecht voor advies, informatie en concrete hulp op het gebied van onder meer:

  • Zorg
  • Werk & Inkomen
  • Schulden
  • Wonen
  • Gezinsrelaties
  • Huishoudelijke hulp
  • Mantelzorg
  • Persoonlijke problemen

Kijk ook op: www.vraagraakmaassluis.nl

Contactgegevens:
Haydnlaan 3
3144 KM Maassluis
T 010 – 593 1500
E vraagraak@maassluis.nl

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot 13 uur (binnenlopen zonder afspraak).

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl