MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Leiden

Sociale Wijkteams

MEE maakt deel uit van het Sociaal Wijkteam in Leiden. Het Sociaal Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Heeft u vragen of zorgen over uw financiën, woonsituatie of relatie? Voelt u zich eenzaam of zit u niet lekker in uw vel? Is er sprake van overlast, huiselijk geweld of hebt u psychische problemen? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam. Ook als u goede ideeën heeft voor uw wijk, anderen in uw buurt wilt helpen, of aan de slag wilt als vrijwilliger, bent u van harte welkom. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er niet meer uitkomt en ondersteuning nodig heeft. Ook familieleden, vrienden of buren kunnen bij het Sociaal Wijkteam terecht voor tips en ondersteuning. Maar het Sociaal Wijkteam is er ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die zich willen inzetten voor het welzijn van de mensen in de buurt. De zeven sociale wijkteams zijn allemaal bereikbaar via één centraal telefoonnummer: 071 – 516 7877. U kunt ook gewoon even binnenlopen bij een sociaal wijkteam bij u in de buurt. Voor meer info kijk op de website: www.swtleiden.nl

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuners in de gemeente Leiden bestaan uit ervaren professionals van MEE die kunnen ondersteunen in het voeren van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, UWV, SWT, een woningcorporatie of bij een indicatiegesprek voor langdurige zorg (WLZ) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Meer info? Neem contact op met ons MEE Servicepunt via T 088 775 2000 E info@meezhn.nl https://youtu.be/dflpUaKJxd0

Integrale Vroeghulp 0-4 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):
>De aanmeldstop voor IVH is vanaf 1 september opgeheven. Per 1 september werken wij met een leeftijdsgrens van 0-4 jaar (3 jaar en 12 maanden). Voor verdere info kunt u altijd contact opnemen met de coördinator.

  • Neemt u contact op met het MEE Servicepunt via 088-7752000 of info@meezhnl.nl. Zij helpen u verder met de aanmelding.
  • Direct aanmelden kan via het aanmeldformulier.
  • Meer informatie over Integrale Vroeghulp vindt u op de website  www.integralevroeghulp.nl.

Cursus, Trainingen en Ontmoetingsgroepen

Kun je wel wat tips gebruiken? Of een steuntje in de rug? Voor jezelf, of als ouder, broer, zus, partner of bijvoorbeeld mantelzorger? Meedoen aan een cursus, training of ontmoetingsgroep kan leuk en leerzaam zijn. Je ontmoet andere mensen en merkt dat je niet de enige bent in een bepaalde situatie. Bovendien kun je elkaar ondersteunen, van elkaar leren en je zelfvertrouwen vergroten. MEE organiseert regelmatig gratis cursussen en gespreksgroepen in de buurt. Meer info ….

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl

Specialistenpool van MEE

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. Professionals uit het sociaal domein kunnen laagdrempelig gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. Zij zijn er voor consultatie, advies en/of diagnostiek met het doel dat de professional weer zelfstandig verder kan. Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.

Jeugdteam Leidse regio

Bij het Jeugdteam Leidse regio kunt u met vragen of problemen terecht over het opgroeien of opvoeden. Ook jongeren (tot 18 jaar) kunnen bij dit team terecht.

Jeugdteam Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13b
2342 AN Oegstgeest
T 088 254 23 64
E jeugdteamoegstgeest@jeugdteamslr.nl