MEE sliderafbeelding - consulent met client

MEE in Katwijk

Algemeen

In Katwijk zijn onze medewerkers onderdeel van het Wijkteam. Inwoners van jong tot oud kunnen er op 1 plek terecht voor hulp en ondersteuning. U kunt contact opnemen met het Wijkteam via 071 – 406 5000 of per email info@katwijk.nl

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Bij het voeren van een gesprek met een organisatie kan het fijn zijn om iemand te hebben die met u meedenkt en u ondersteunt. U kunt daarvoor terecht bij het Wijkteam of gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner via het MEE Servicepunt. Deze onafhankelijke cliëntondersteuner zit níet in het wijkteam.

De onafhankelijke cliëntondersteuners bestaan uit ervaren professionals van MEE die kunnen ondersteunen in het voeren van een gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, UWV, het wijkteam, een woningcorporatie of bij een indicatiegesprek voor langdurige zorg (WLZ) bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij kunnen u helpen met het voorbereiden, voeren en napraten over het gesprek. Iedereen die woont in de gemeente Katwijk (dus ook mensen zonder beperking) kan gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

T 088 775 2000
E info@meezhn.nl

Integrale Vroeghulp 0-7 jaar

MEE is onderdeel van het team Integrale Vroeghulp. Voor aanmelden voor Integrale Vroeghulp (IVH):

Specialistenpool van MEE

De Specialistenpool van MEE bestaat uit een team van ervaren psychologen en orthopedagogen die gespecialiseerd zijn in mensen die leven met een beperking. Professionals uit het sociaal domein kunnen laagdrempelig gebruik maken van de Specialistenpool bij vragen die de expertise van het team overstijgen. Zij zijn er voor consultatie, advies en/of diagnostiek met het doel dat de professional weer zelfstandig verder kan. Voor meer informatie over de Specialistenpool klik hier.

VTV

VTV biedt aan mensen met een beperking een samenhangend aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Het aanbod wordt in de eigen activiteitencentra of in de directe woonomgeving van de deelnemers gerealiseerd. Kijk ook op: www.wijzijnvtv.nl