Manifest ‘Verstevig het fundament, bevorder veerkracht en ga tweedeling tegen’

Kim en Trees, inwoners van Den Haag, overhandigden vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen het manifest ‘Verstevig het fundament, bevorder veerkracht en ga tweedeling tegen’ aan Haagse politieke partijen. Ze deden dat samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het manifest is een initiatief van Xtra, de krachtenbundeling van partnerorganisaties waar MEE Zuid- Holland Noord onderdeel van is.

Margo van Rheenen, raad van bestuur Xtra: “In dit manifest doen we de oproep: zet in op een meer structurele, integrale aanpak van de problematiek in kwetsbare wijken. In het manifest staan concrete voorstellen. We willen samen met de gemeente optrekken om, met de menselijke maat centraal, inwoners te helpen met wat vaak complexe, meervoudige problemen zijn.” Het manifest wordt kracht bijgezet met Haagse levenslopen, verfilmde ervaringsverhalen van Haagse inwoners.

Het manifest is geschreven naar aanleiding van de oproep vorig jaar van vijftien burgemeesters, waaronder Haagse burgemeester Jan van Zanen, om meer te investeren in kwetsbare wijken. Dit soort wijken kent Den Haag ook: plekken met een hoge concentratie van mensen die hulp en ondersteuning behoeven. De coronacrisis heeft de positie van veel kwetsbare inwoners verder onder druk gezet. Samen met maatschappelijke partners van de gemeente is gekeken hoe de boodschap van de burgemeesters concreet vertaald kan worden naar wat er voor de inwoners in Den Haag nodig is.

Overhandigen manifest

Trees en Kim, ervaringsdeskundigen overhandigden het manifest samen met Xtra en vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld. De Haagse inwoners vertelden de lijsttrekkers vanuit hun eigen ervaringen over hun Haagse levensloop, waarbij de in het manifest genoemde thema’s langskomen en waar de maatschappelijke organisaties impact op hebben gehad. Margo van Rheenen: “Wij zijn trots op deze stap die we in verbinding met onze samenwerkingspartners hebben gezet richting politiek. Deze verbinding houden wij vast na de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag.”

Belangstelling vanuit de politiek

In de week van 7 maart hebben tien Haagse lijsttrekkers het manifest met vijf belangrijke thema’s in ontvangst genomen: Robert van Asten (D66), Anne Mulder (VVD), Fatima Faïd (HSP), Robert Barker (Partij voor de Dieren), Judith Klokkenberg (ChristenUnie/SGP), Mariëlle Vavier (GroenLinks), Hilbert Bredemeijer (CDA), Lesley Arp (SP), Richard de Mos (Groep de Mos/Hart voor Den Haag) en Martijn Balster, (PvdA).

De overige politieke partijen ontvangen het manifest digitaal en worden uitgenodigd voor een gesprek.

U kunt het manifest hier downloaden.