Hoe is het om te leven met een LVB?

Onlangs konden professionals in het Moedige Dialoog-café in Rijswijk ervaren hoe het is om te leven met een lichte verstandelijke beperking. Naar schatting wonen er in Nederland 2,3 miljoen mensen met een IQ lager dan 85. Dit is een grote groep, die extra risico loopt op schuldenproblematiek. Ze hebben vaker dan anderen onvoldoende kennis en vaardigheden om goed met geld te kunnen omgaan. Ook laten zij zich in het algemeen makkelijker verleiden tot onverantwoorde uitgaven. Daarbij komt dat mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) niet altijd het vermogen hebben om de consequenties van hun handelen te overzien.

Mensen met een LVB hebben vaker dan andere groepen te maken met schuldhulpverlening. Om hen adequaat te kunnen begeleiden is het essentieel dat professionals weten hoe ze op de juiste manier met deze kwetsbare mensen omgaan en dat ze de signalen, die kunnen duiden op een LVB weten te herkennen. Het Moedige Dialoog-café biedt uitkomst voor deze professionals.

Inzicht in hoe het is om een LVB te hebben

Tijdens het Moedige Dialoog-café in Rijswijk nam een trainer van MEE de aanwezige professionals mee in het ervaringscircuit LVB. De deelnemers kregen hiermee inzicht in hoe is als de samenleving te complex voor je is om aansluiting te kunnen vinden. En wat het met je doet als de communicatie niet op jouw niveau aansluit en je daardoor belangrijke informatie mist. Daarbij leerden ze signalen herkennen, die mogelijk op een LVB kunnen wijzen, en kregen ze praktische tips voor het omgaan en communiceren met mensen met een LVB. Deelnemers reageerden enthousiast waarbij de ervaringsopdrachten hun veel inzicht gaf in hun eigen handelen en de aanpassingen die ze kunnen doen.

Wat zijn Moedige Dialoog-café’s?

In het hele land worden Moedige Dialoog-café’s georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten rondom het thema financiële zelfredzaamheid. Moedige Dialoog is een organisatie, die lokale netwerken opzet waarin vertegenwoordigers van bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken, met focus op educatie, preventie en vroegsignalering.

Vier lokale projecten van MEE

MEE is met vier verschillende lokale projecten betrokken bij de Moedige Dialoog: behalve in Rijswijk, ook in Apeldoorn, Nijmegen en Groningen. In deze plaatsen worden begin 2022 Moedige Dialoog-café organiseert, waarbij MEE andere organisaties kennis aanreikt voor het voorkomen en/of aanpakken van schuldenproblematiek bij jongeren en volwassenen met een lvb.

Meer weten over Moedige Dialoog?

Kijk op mee.nl/samenwerking/moedige-dialoog of op moedigedialoog.nl.

Foto: een MEE ervaringscircuit LVB (begin 2020)