Gemeente Zoetermeer koplopergemeente cliëntondersteuning

De gemeente Zoetermeer is uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren. Cliëntondersteuning gaat over zelfregie. De baas kunnen zijn over je eigen leven. Daar hoort ook het kiezen van zorg en ondersteuning bij. Onafhankelijk advies van cliëntenondersteuners kan helpen om deze keuzes te maken. Vorige week is de gemeente Zoetermeer uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren. Wethouder Ingeborg Ter Laak: “Ik ben er trots op dat Zoetermeer mee mag doen als koplopergemeente. Meedoen biedt ons heel veel kennis en expertise uit het hele land over hoe je cliëntondersteuning goed kunt organiseren. Tijdens de bekendmaking van Zoetermeer als koplopergemeente hoorde ik de uitspraak ‘Cliëntondersteuning is het grootste geheim van de Wmo’. Deze uitspraak vind ik zo treffend. Het geeft de worsteling die wij hebben als gemeente en die je in het hele land ziet weer.”

Cliëntondersteuners denken mee

Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Verbeteren bekendheid en vindbaarheid

In Zoetermeer hebben MEE en Palet Welzijn sinds 2015 de rol als onafhankelijk cliëntondersteuner. Vanaf 2016 zijn MEE en Palet Welzijn samen gaan werken onder de noemer ZoSamen, om voor inwoners één portaal voor cliëntondersteuning te vormen. Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Zoetermeer en uit gesprekken met mantelzorgers blijkt dat cliëntondersteuning voor inwoners niet altijd voldoende zichtbaar is. De gemeente heeft daarom als ambitie om de vindbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuners te verbeteren. Daarbij streeft Zoetermeer naar een levensbrede ondersteuning van hulpvragen. Naast inwoners met Wmo-vragen wil de gemeente zich meer richten op kinderen en ouders (Jeugdwet) of inwoners die ondersteuning nodig hebben bij aanvragen vanuit de Participatiewet.

Over het project Koplopers Clientondersteuning

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Bron: Zoetermeers Dagblad