De gemeente Leidschendam-Voorburg en dertien partners ondertekenden op 7 februari 2019 het Mantelzorgconvenant

Met het convenant spreken de ondertekenende partijen af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en maximale inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie.

“Mantelzorgen is een mooie, maar ook zware taak. Daarom vinden de gemeente Leidschendam-Voorburg en maatschappelijk partners het ontzettend belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting te voorkomen”. Onderschrijft ook wethouder Wethouder Jan-Willem Rouwendal (o.a. welzijn): “Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook in onze gemeente. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is”.

Het convenant is ondertekend door Reakt, MEE Zuid-Holland Noord, Sport & Welzijn, Middin, Stichting Anton Constandse, Kwadraad, Philadelphia, WZH, GGZ Rivierduinen, Florence, Huisartsengroep Hagro Voorburg, Woej, Ribw Fonteynenburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met mantelzorgers worden de plannen de komende tijd verder ingevuld.