MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Disclaimer

Disclaimer

Door het bezoeken van de website gaat u als gebruiker akkoord met de onderstaande condities welke de aansprakelijkheid van MEE Zuid-Holland Noord verregaand beperken dan wel uitsluiten. MEE Zuid-Holland Noord zal zich inspannen om de informatie die wordt gepresenteerd op deze website zo actueel en zo volledig als mogelijk te laten zijn en streeft naar correcte en actuele informatie, echter MEE Zuid-Holland Noord kan niet garanderen dat de informatie volledig en juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. MEE Zuid-Holland Noord aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het gebruik van welke aard dan ook van deze informatie lijdt.

MEE Zuid-Holland Noord biedt op deze website referenties naar andere websites door middel van hyperlinks naar andere bronnen van informatie welke door de bezoeker geraadpleegd en gebruikt kunnen worden. MEE Zuid-Holland Noord geeft met betrekking tot deze referenties en andere bronnen van informatie geen enkele garantie af. MEE Zuid-Holland Noord aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook welke bezoeker of derden als gevolg van het bezoeken van referenties en andere bronnen van informatie door middel van hyperlinks lijdt.

Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij MEE Zuid-Holland Noord.

Contact

Postadres
Postbus 43197 | 2504 AD Den Haag

Hoofdkantoor
Zichtenburglaan 260 | 2544 EB Den Haag

088 775 2000
info@meezhn.nl

Voor persvragen bel Machella Boot op
06 45754960

Het MEE Servicepunt is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur

MEE in uw gemeente

Vind uw MEE locatie