MEE en het Corona-virus (voor professionals)

MEE Zuid-Holland Noord volgt de RIVM richtlijnen om snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Ondertussen blijft MEE Zuid-Holland Noord zich extra inspannen om inwoners met een beperking, of inwoners die psychisch kwetsbaar zijn, zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. Juist nu is dat belangrijk.

Voor veel mensen met een beperking is de situatie extra bijzonder. Veel mensen moeten gedwongen thuis blijven of thuis werken. Geen werk, geen lotgenotencontact, geen sportclub betekent op jezelf aangewezen zijn. Daardoor raken mensen in een isolement, of worden overmand door onzekerheid en gebrek aan structuur. Om te voorkomen dat hun kwetsbare positie verzwakt houdt MEEZuid-Holland Noord een extra vinger aan de pols bij deze doelgroep. Daarom nemen wij telefonisch contact op met al onze cliënten om naar hun persoonlijke situatie te vragen (en door te vragen).
Voor inwoners met een beperking, of hun sociale omgeving, maar ook voor professionals in zorg en welzijn zijn wij bereikbaar op ons centrale telefoonnummer: 088 775 2000 van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur of mail ons op info@meezhn.nl.

Heb jij ondersteuning nodig? Wij zijn er!

Heb jij ondersteuning nodig? Wij zijn er!

Corona zorgt voor veel spanning, ongemak en nood. Gevoelens als eenzaamheid, angst en onbegrip maken het leven soms extra lastig.

Onze onafhankelijke cliëntondersteuners staan voor je klaar en bieden ondersteuning.
Je kunt bij hen terecht met vragen zoals:
– Hoe kan ik nu mijn dag goed invullen nu mijn werk/dagbesteding weg is gevallen?
– Ik begrijp niet goed wat nu de Corona regels zijn, kan ik hier duidelijke uitleg over krijgen?
– Mijn kind met autisme is nu opeens hele dagen thuis. Hoe kunnen we dit goed volhouden met elkaar?
– Ik voel me eenzaam en heb behoefte om met iemand te praten.

Met deze en andere vragen kan iedereen terecht bij de cliëntondersteuners van MEE.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 088 775 2000 of per mail op info@meezhn.nl.

MEE biedt hulp voor mensen met een beperking. Ook in de coronacrisis!

 

Met de minister van VWS in gesprek over de Netwerkgids

Passende zorg bieden voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Daarvoor is er nu de Netwerkgids. In een pilot van twee jaar willen MEE NL en ’s Heeren Loo onderzoeken of de zorg beter kan aansluiten op de complexe vragen die sommige mensen hebben. Bijvoorbeeld doordat er ook (ernstige) gedragsproblemen bij komen kijken. De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. En nu de pilot is begonnen, was Hugo de Jonge, minister van VWS, benieuwd naar de eerste resultaten. Saskia Dulk is één van de netwerkgidsen en ze begeleidt onder andere Lilliane. Zij zoekt al jaren een goede plek voor haar tweelingzus. Samen gingen ze in gesprek met de minister op woensdag 6 november. Hier kon Lilliane haar persoonlijke verhaal aan hem vertellen.

 

“Sinds kort begeleidt Saskia mij in mijn zoektocht. Saskia is netwerkgids van MEE. We hebben nauw contact met elkaar. Er is een goede klik! Ik hoef nu niet alles meer alleen te dragen, want ik kan elke minuut van de dag bellen als het even lastig is. Saskia denkt met mij mee. Niet alleen voor een passende plek voor mijn zus bij een instelling, maar ook als ik juridische hulp nodig heb of als er psychische hulp geboden moet worden. Het geeft mij meer rust dat ik een back-up heb waar ik te allen tijde op terug kan vallen, zodat ik het ook niet allemaal alleen hoef te doen.”

 

Niet direct “nee”

“Het is natuurlijk wel wennen. Onze visie is gelukkig hetzelfde. En Saskia heeft de tijd genomen om zich in te lezen in het dossier van mijn zus waardoor ze mij beter kan ondersteunen en weet waar de hulpvraag en behoefte liggen. Maar helaas worden we door veel instellingen afgewezen. Er moet een cultuuromslag komen en niet gelijk met NEE worden gesproken, maar wat kan er wél gedaan worden om de juiste zorg te bieden. Veel instellingen willen een cliënt zoals mijn zusje niet in huis halen vanwege haar profiel, ze zijn te bang dat het dan weer mis gaat en denken niet verder mee in een oplossing.”

 

Wat is het beste voor de cliënt?

“Ik ken de zorg van beide kanten. Ook als begeleider heb ik ervaren dat de werkdruk ernstig hoog is. Ik stond op acht cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag met agressieve inslag helemaal alleen. De veiligheid kan niet gewaarborgd worden voor de cliënt, maar ook voor de hulpverlener. Noodgedwongen wordt er dan met vrijheidsbeperkende middelen gewerkt. Wat is dan nog goede zorg? Daarbij denkt het hele zorgsysteem in hokjes. Een cliënt kan bijvoorbeeld veel beter op zijn plek zitten in de GGZ, maar heeft een VG indicatie en blijft daarom in de VG-instelling. Ik vind dat er dan niet gekeken wordt naar wat daadwerkelijk het beste is door de cliënt.”

 

Buiten de kaders denken

“Het is fijn om te horen dat het programma Volwaardig leven er is. Wat is een volwaardig leven? Dat je mag zijn wie je bent, in alles wat je bent. Er wordt aandacht besteedt aan de persoon en welke zorg deze nodig heeft. Er wordt minder naar beperking of gedrag gekeken, maar meer naar de oplossing. Wanneer de wereld anders wordt, ben jij die belangrijke ander, sta jij er voor mij? Ben jij betrouwbaar? Ieder mens wil gezien en gehoord worden, wil voelen dat hij of zij erbij hoort. Willen we elk persoon die in een instelling zit de ruimte geven waarin diegene zich kan ontwikkelen, groot of klein, dan zullen er binnen deze sector veel veranderingen moeten plaatsvinden. Het werken in de zorg is fysiek zwaar, maar mentaal ook. Er moet buiten de kaders gedacht worden, er moet verlichting komen, er moeten passende plekken worden gemaakt, zodat elke cliënt met zijn of haar problemen geholpen kan worden. Praat met de naasten, praat met de cliënten die dit kunnen, pas dan kom je erachter wat er allemaal leeft.”

Meer weten?

Met de pilot Netwerkgids brengen we deze knelpunten in kaart en gaan op zoek naar veranderingen hiervoor.  Wilt u meer weten over de pilot Netwerkgids? Neem dan contact met ons op!