Wij zijn er voor ondersteuning!

Heb jij ondersteuning nodig? Wij zijn er!

Corona zorgt voor veel spanning, ongemak en nood. Ook tijdens de tweede lockdown. Gevoelens als eenzaamheid, angst en onbegrip maken het leven soms extra lastig. Onze onafhankelijke cliëntondersteuners staan voor je klaar en bieden ondersteuning. Je kunt bij hen terecht met vragen zoals:

  • Hoe kan ik nu mijn dag goed invullen nu mijn werk/dagbesteding (weer) weg is gevallen?
  • Ik begrijp niet goed wat de nieuwe coronaregels zijn, kan ik uitleg krijgen?
  • Mijn kind met autisme is opeens (weer) hele dagen thuis. Hoe houden we dit vol met elkaar?
  • Ik voel me eenzaam en heb behoefte om met iemand te praten.

Met deze en andere vragen kan iedereen terecht bij de cliëntondersteuners van MEE. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 088 775 2000 of per mail op info@meezhn.nl.

MEE biedt hulp voor mensen met een beperking én hun omgeving. Ook in de coronacrisis!

 

MEE en het coronavirus

In Nederland zijn er speciale regels om snelle verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. MEE Zuid-Holland Noord heeft daar ook mee te maken. Wat kan MEE voor jou doen? Voor veel mensen is de situatie bijzonder. Veel mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven of thuis werken. Er zijn regels die vertellen wat je moet doen. En wat je niet meer moet doen.

  • Onze cliëntondersteuners werken vanuit huis. Zij hebben in eerste instantie contact met cliënten per telefoon of e-mail.
  • Afspraken vinden plaats op locatie of bij de cliënt thuis indien dit noodzakelijk is. We houden hierbij minimaal 1,5 meter afstand en dragen mondkapjes.
  • Heb je een vraag over Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)? Wij blijven telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, telefoonnummer: 088 775 2000.
  • De maatregelen gelden tot en een nog onbekende datum.

Informatie Corona virus in tekeningen

Op de website corona.steffie.nl vind je nog veel meer uitleg over het nieuwe coronavirus. Er wordt in makkelijke taal uitgelegd waarom er regels nodig zijn om het virus tegen te gaan.
En wat kun je doen om te zorgen dat jij en anderen niet ziek worden?

Heb jij autisme, een verstandelijke beperking, NAH of ben je psychisch kwetsbaar? En voel je je alleen, angstig, verward of onbegrepen? Als jij behoefte hebt aan hulp, bel ons dan! Dan bespreken we hoe we jou kunnen ondersteunen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur op telefoonnummer 088 775 2000 of per mail op info@meezhn.nl.

Op deze website houden we je op de hoogte als er dingen veranderen. Laten we voor elkaar zorgen en samen Nederland gezond houden. Klik hier voor meer informatie.
Bent u professional? Klik dan hier voor meer informatie.

Animatie MEE: Wat kan MEE voor jou betekenen?

MEE is er voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Bij ons kun je terecht voor cliëntondersteuning. In dit filmpje kun je zien wat dit betekent en wat we doen. De voice over is in gesproken door een cliënt van ons. Meetellen en meedoen! https://youtube/iTsQmeAYT4A

Campagne cliëntondersteuning

Recent is er een Co-campagne gestart vanuit zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten, om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten.
Co staat voor Cliëntondersteuner.
Cliëntondersteuners hebben kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg daar naar toe. Ze bespreken de wensen van cliënten rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Op een nieuwe website is informatie te vinden over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

www.cliëntondersteuning.co.nl

Op deze site kunnen cliënten eenvoudig een Co zoeken. De site bevat ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne. De campagne is een initiatief van de zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Jan is mantelzorger voor zijn zwager met Parkinson en maakte gebruik van een cliëntondersteuner: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Meer info over co uw gids in zorg en ondersteuning:
https://www.mee.nl/co-uw-gids-in-zorg-en-ondersteuning

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.

Caspar kreeg hulp van een cliëntondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis:
“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Zorgkantoren

Zorgkantoren en per regio gecontracteerde organisaties voor cliëntondersteuning regelen cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie. Die indicatie krijgt iemand die vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg dichtbij nodig heeft. Het CIZ beoordeelt of iemand een Wlz-indicatie krijgt.

Gemeenten

Gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Cliëntondersteuning is onderdeel van deze wet. Inwoners kunnen contact opnemen met hun gemeente, met het wijkteam, zorgloket, of informatiepunt in hun gemeente als zij zorg, hulp of ondersteuning nodig hebben. Co’s helpen met het vinden van de weg op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. In iedere gemeente zijn cliëntondersteuners werkzaam.

Meer over onafhankelijke professionele ondersteuning bij het regelen van uw zorg?
Kijk op:
https://www.meeroverwlz.nl/ik-wil-graag-onafhankelijke-professionele-ondersteuning-bij-het-regelen-van-mijn-zorg.-kan-dat.html

 

Gemeente Zoetermeer koplopergemeente cliëntondersteuning

De gemeente Zoetermeer is uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

Cliëntondersteuning gaat over zelfregie. De baas kunnen zijn over je eigen leven. Daar hoort ook het kiezen van zorg en ondersteuning bij. Onafhankelijk advies van cliëntenondersteuners kan helpen om deze keuzes te maken. Vorige week is de gemeente Zoetermeer uitgeroepen tot koplopergemeente cliëntondersteuning. Het koplopertraject pakt de gemeente op om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning te verbeteren.

Wethouder Ingeborg Ter Laak: “Ik ben er trots op dat Zoetermeer mee mag doen als koplopergemeente. Meedoen biedt ons heel veel kennis en expertise uit het hele land over hoe je cliëntondersteuning goed kunt organiseren. Tijdens de bekendmaking van Zoetermeer als koplopergemeente hoorde ik de uitspraak ‘Cliëntondersteuning is het grootste geheim van de Wmo’. Deze uitspraak vind ik zo treffend. Het geeft de worsteling die wij hebben als gemeente en die je in het hele land ziet weer.”

Cliëntondersteuners denken mee
Niet iedereen weet zijn weg te vinden langs de verschillende loketten en regelingen rond bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat zijn de mogelijkheden? Wat wordt van inwoners zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners helpen inwoners bij het formuleren van de hulpvraag en denken mee over oplossingen. Bijvoorbeeld bij vraagstukken rond zorg en ondersteuning, maar ook rond werk en inkomen, wonen en onderwijs. Vooral mensen in kwetsbare situaties en hun naasten ondervinden vaak problemen bij het regelen van passende zorg en ondersteuning.

Verbeteren bekendheid en vindbaarheid
In Zoetermeer hebben MEE en Palet Welzijn sinds 2015 de rol als onafhankelijk cliëntondersteuner. Vanaf 2016 zijn MEE en Palet Welzijn samen gaan werken onder de noemer ZoSamen, om voor inwoners één portaal voor cliëntondersteuning te vormen. Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie Zoetermeer en uit gesprekken met mantelzorgers blijkt dat cliëntondersteuning voor inwoners niet altijd voldoende zichtbaar is. De gemeente heeft daarom als ambitie om de vindbaarheid en bekendheid van cliëntondersteuners te verbeteren. Daarbij streeft Zoetermeer naar een levensbrede ondersteuning van hulpvragen. Naast inwoners met Wmo-vragen wil de gemeente zich meer richten op kinderen en ouders (Jeugdwet) of inwoners die ondersteuning nodig hebben bij aanvragen vanuit de Participatiewet.

Over het project Koplopers Clientondersteuning
Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS).

Bron: Zoetermeers Dagblad

Foto: gemeente Zoetermeer

Met de minister van VWS in gesprek over de Netwerkgids

Passende zorg bieden voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Daarvoor is er nu de Netwerkgids. In een pilot van twee jaar willen MEE NL en ’s Heeren Loo onderzoeken of de zorg beter kan aansluiten op de complexe vragen die sommige mensen hebben. Bijvoorbeeld doordat er ook (ernstige) gedragsproblemen bij komen kijken. De pilot Netwerkgids is één van de vijf pilots van het programma Volwaardig leven van het ministerie van VWS. En nu de pilot is begonnen, was Hugo de Jonge, minister van VWS, benieuwd naar de eerste resultaten. Saskia Dulk is één van de netwerkgidsen en ze begeleidt onder andere Lilliane. Zij zoekt al jaren een goede plek voor haar tweelingzus. Samen gingen ze in gesprek met de minister op woensdag 6 november. Hier kon Lilliane haar persoonlijke verhaal aan hem vertellen.

 

“Sinds kort begeleidt Saskia mij in mijn zoektocht. Saskia is netwerkgids van MEE. We hebben nauw contact met elkaar. Er is een goede klik! Ik hoef nu niet alles meer alleen te dragen, want ik kan elke minuut van de dag bellen als het even lastig is. Saskia denkt met mij mee. Niet alleen voor een passende plek voor mijn zus bij een instelling, maar ook als ik juridische hulp nodig heb of als er psychische hulp geboden moet worden. Het geeft mij meer rust dat ik een back-up heb waar ik te allen tijde op terug kan vallen, zodat ik het ook niet allemaal alleen hoef te doen.”

 

Niet direct “nee”

“Het is natuurlijk wel wennen. Onze visie is gelukkig hetzelfde. En Saskia heeft de tijd genomen om zich in te lezen in het dossier van mijn zus waardoor ze mij beter kan ondersteunen en weet waar de hulpvraag en behoefte liggen. Maar helaas worden we door veel instellingen afgewezen. Er moet een cultuuromslag komen en niet gelijk met NEE worden gesproken, maar wat kan er wél gedaan worden om de juiste zorg te bieden. Veel instellingen willen een cliënt zoals mijn zusje niet in huis halen vanwege haar profiel, ze zijn te bang dat het dan weer mis gaat en denken niet verder mee in een oplossing.”

 

Wat is het beste voor de cliënt?

“Ik ken de zorg van beide kanten. Ook als begeleider heb ik ervaren dat de werkdruk ernstig hoog is. Ik stond op acht cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag met agressieve inslag helemaal alleen. De veiligheid kan niet gewaarborgd worden voor de cliënt, maar ook voor de hulpverlener. Noodgedwongen wordt er dan met vrijheidsbeperkende middelen gewerkt. Wat is dan nog goede zorg? Daarbij denkt het hele zorgsysteem in hokjes. Een cliënt kan bijvoorbeeld veel beter op zijn plek zitten in de GGZ, maar heeft een VG indicatie en blijft daarom in de VG-instelling. Ik vind dat er dan niet gekeken wordt naar wat daadwerkelijk het beste is door de cliënt.”

 

Buiten de kaders denken

“Het is fijn om te horen dat het programma Volwaardig leven er is. Wat is een volwaardig leven? Dat je mag zijn wie je bent, in alles wat je bent. Er wordt aandacht besteedt aan de persoon en welke zorg deze nodig heeft. Er wordt minder naar beperking of gedrag gekeken, maar meer naar de oplossing. Wanneer de wereld anders wordt, ben jij die belangrijke ander, sta jij er voor mij? Ben jij betrouwbaar? Ieder mens wil gezien en gehoord worden, wil voelen dat hij of zij erbij hoort. Willen we elk persoon die in een instelling zit de ruimte geven waarin diegene zich kan ontwikkelen, groot of klein, dan zullen er binnen deze sector veel veranderingen moeten plaatsvinden. Het werken in de zorg is fysiek zwaar, maar mentaal ook. Er moet buiten de kaders gedacht worden, er moet verlichting komen, er moeten passende plekken worden gemaakt, zodat elke cliënt met zijn of haar problemen geholpen kan worden. Praat met de naasten, praat met de cliënten die dit kunnen, pas dan kom je erachter wat er allemaal leeft.”

Meer weten?

Met de pilot Netwerkgids brengen we deze knelpunten in kaart en gaan op zoek naar veranderingen hiervoor.  Wilt u meer weten over de pilot Netwerkgids? Neem dan contact met ons op!

Sociale Kaart Leidschendam-Voorburg gelanceerd

Waar kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld opvoeden, geldzaken, wonen of sociale contacten? Waar kunt u zien welke activiteiten er in uw buurt worden georganiseerd? En hoe kunnen hulpverleners en vrijwilligers elkaar nog beter vinden om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen? Hiervoor is er nu de Sociale Kaart, een nieuwe website met allerlei informatie over wat organisaties te bieden hebben aan inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (Welzijn): “Er gebeurt heel veel in onze gemeente, maar door alle verschillende informatiebronnen kunnen bewoners en hulpverleners de draad kwijtraken. De Sociale Kaart biedt uitkomst door alle informatie op één plek te bundelen. Zo kunnen inwoners, hulpverleners en vrijwilligers makkelijk zien welke activiteiten er zijn en waar ze terecht kunnen met vragen.”

De Sociale Kaart komt voort uit een samenwerking tussen het Sociaal Servicepunt en de Bibliotheek aan de Vliet. De gemeente Leidschendam-Voorburg en Fonds 1818 hebben de ontwikkeling van deze website financieel mogelijk gemaakt. De website is er voor inwoners én professionals en biedt informatie over de thema’s Gezin & Opvoeding, Geldzaken, Ontmoeten & Sociale contacten, Onderwijs & (vrijwilligers)werk, Wonen & Samenleven, Vervoer, Recreatie & Cultuur, Sport & Bewegen, Gezondheid & Zorg en Mantelzorg.

De Sociale Kaart is te vinden via www.socialekaartlv.nl.

Zelfstandig leren reizen met de training MEE Op Weg

Heb je een kind of cliënt met een beperking die ouder is dan 12 jaar? En die wil leren om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of de fiets?  Woon je in Den Haag of de regio Holland-Rijnland? Meld hem of haar dan aan voor de training MEE Op Weg. We hebben weer plek voor toekomstige reizigers!

Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met het ‘speciaal’ vervoer naar school, een vrijetijdsbesteding of naar andere voorzieningen. Het reizen met ‘het busje’ of met de taxi is vanzelfsprekend geworden. Aan de ene kant zorgt dit speciaal vervoer ervoor dat mensen komen waar ze moeten zijn. Aan de andere kant blijven mensen op deze manier afhankelijk van het speciaal vervoer of anderen, terwijl zij misschien wel in staat zijn te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Zelfstandig reizen is belangrijk

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in onze samenleving. Zelfstandig kunnen reizen is daarbij belangrijk. Het geeft meer vrijheid en dus ook mogelijkheden voor spontane acties. Zoals ’s avonds besluiten om met je vrienden naar de film te gaan. MEE wil denken in kansen en mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Met de creatieve oplossingen en ondersteuning van MEE op Weg bereiken de deelnemers een waardevol resultaat.

Voor wie is MEE Op Weg bedoeld?

Het project is voor iedereen vanaf 12 jaar met een beperking die zelfstandig wil leren reizen. Het kan iemand zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel.

Regio Den Haag:

Let op, in dit geval kunnen alleen mensen die in Den Haag wonen zich opgeven. De gemeente Den Haag heeft ons dit jaar ruimte gegeven voor 15 trainingen voor kinderen in het leerlingenvervoer en 25 trainingen voor wie hier baat bij heeft.
De trainingen zijn voor de deelnemers gratis.

Regio Holland-Rijnland:

MEE op Weg is alleen voor inwoners uit gemeente Alphen a.d. Rijn, Katwijk, Noordwijk/Noordwijkerhout, HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen).
Mensen uit andere gemeenten kunnen een offerte opvragen en deze indienen bij de betreffende gemeente. Bij goedkeuring door het WMO-loket kan de training in gang gezet worden.

Wil je je aanmelden, meer informatie over de training of heb je cliënten die baat kunnen hebben bij deze training? Neem dan contact op met:

Jose Lüling, coördinator MEE Op Weg Den Haag, Tel. 06 10784893, j.luling@meezhn.nl
Annemarie Brugman, consulent MEE Op Weg Den Haag, Tel. 06 10657705, a.brugman@vtvzhn.nl
Esther Donath, coördinator MEE op Weg Holland-Rijnland, Tel. 06-10733850, e.donath@vtvzhn.nl


Woon je in een andere gemeente en heb je ook belangstelling voor een training MEE op weg? Vul dan dit formulier in.

ondertekenaars van het mantelzorgconvenant

Gemeente Leidschendam-Voorburg en partners tekenen Mantelzorgconvenant voor betere ondersteuning

De gemeente Leidschendam-Voorburg en dertien partners ondertekenden op 7 februari 2019 het Mantelzorgconvenant.

Met het convenant spreken de ondertekenende partijen af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en maximale inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie.

“Mantelzorgen is een mooie, maar ook zware taak. Daarom vinden de gemeente Leidschendam-Voorburg en maatschappelijk partners het ontzettend belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting te voorkomen”. Onderschrijft ook wethouder Wethouder Jan-Willem Rouwendal (o.a. welzijn): “Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook in onze gemeente. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is”.

Het convenant is ondertekend door Reakt, MEE Zuid-Holland Noord, Sport & Welzijn, Middin, Stichting Anton Constandse, Kwadraad, Philadelphia, WZH, GGZ Rivierduinen, Florence, Huisartsengroep Hagro Voorburg, Woej, Ribw Fonteynenburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met mantelzorgers worden de plannen de komende tijd verder ingevuld.

 

Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders hebben een niet-zichtbare beperking en hoe ga je daarmee om?

Iedere professional, die met cliënten, klanten, patiënten, huurders of burgers te maken heeft, kent ze: mensen die anders reageren dan anderen. Grote kans dat je dan te maken hebt met iemand met een beperking, die niet direct zichtbaar is. Er zijn namelijk meer dan 2,5 miljoen Nederlanders, die zo’n beperking hebben.

Maar het is niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. En dat terwijl de juiste manier van benaderen essentieel is voor een prettige werkrelatie met je cliënt.

Concreet en praktijkgericht

Speciaal voor professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met mensen met een beperking biedt MEE diverse praktijkgerichte trainingen. In deze trainingen leer je hoe je beperkingen herkent en hoe je effectief communiceert met deze mensen. Je krijgt daarbij concrete handvatten, afgestemd op je eigen praktijksituatie.

Unieke expertise

MEE heeft meer dan 70 jaar ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking. De trainers van MEE combineren deze unieke expertise met inzichten uit onderzoek en wetenschap, en hun eigen praktijkervaring met mensen met een beperking.

Lees meer over onze trainingen op de pagina ‘MEE voor professionals’