Zelfstandig leren reizen met de training MEE Op Weg

Heb je een kind of cliënt met een beperking die ouder is dan 12 jaar? En die wil leren om zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of de fiets?  Woon je in Den Haag of de regio Holland-Rijnland? Meld hem of haar dan aan voor de training MEE Op Weg. We hebben weer plek voor toekomstige reizigers!

Veel mensen met een beperking reizen al vanaf jonge leeftijd met het ‘speciaal’ vervoer naar school, een vrijetijdsbesteding of naar andere voorzieningen. Het reizen met ‘het busje’ of met de taxi is vanzelfsprekend geworden. Aan de ene kant zorgt dit speciaal vervoer ervoor dat mensen komen waar ze moeten zijn. Aan de andere kant blijven mensen op deze manier afhankelijk van het speciaal vervoer of anderen, terwijl zij misschien wel in staat zijn te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen.

Zelfstandig reizen is belangrijk

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in onze samenleving. Zelfstandig kunnen reizen is daarbij belangrijk. Het geeft meer vrijheid en dus ook mogelijkheden voor spontane acties. Zoals ’s avonds besluiten om met je vrienden naar de film te gaan. MEE wil denken in kansen en mogelijkheden, in plaats van beperkingen. Met de creatieve oplossingen en ondersteuning van MEE op Weg bereiken de deelnemers een waardevol resultaat.

Voor wie is MEE Op Weg bedoeld?

Het project is voor iedereen vanaf 12 jaar met een beperking die zelfstandig wil leren reizen. Het kan iemand zijn met een lichamelijke of verstandelijke beperking, autisme, chronische ziekte of niet-aangeboren hersenletsel.

Regio Den Haag:

Let op, in dit geval kunnen alleen mensen die in Den Haag wonen zich opgeven. De gemeente Den Haag heeft ons dit jaar ruimte gegeven voor 15 trainingen voor kinderen in het leerlingenvervoer en 25 trainingen voor wie hier baat bij heeft.
De trainingen zijn voor de deelnemers gratis.

Regio Holland-Rijnland:

MEE op Weg is alleen voor inwoners uit gemeente Alphen a.d. Rijn, Katwijk, Noordwijk/Noordwijkerhout, HLT (Hillegom, Lisse en Teylingen).
Mensen uit andere gemeenten kunnen een offerte opvragen en deze indienen bij de betreffende gemeente. Bij goedkeuring door het WMO-loket kan de training in gang gezet worden.

Wil je je aanmelden, meer informatie over de training of heb je cliënten die baat kunnen hebben bij deze training? Neem dan contact op met:

Jose Lüling, coördinator MEE Op Weg Den Haag, Tel. 06 10784893, j.luling@meezhn.nl
Annemarie Brugman, consulent MEE Op Weg Den Haag, Tel. 06 10657705, a.brugman@vtvzhn.nl
Esther Donath, coördinator MEE op Weg Holland-Rijnland, Tel. 06-10733850, e.donath@vtvzhn.nl


Woon je in een andere gemeente en heb je ook belangstelling voor een training MEE op weg? Vul dan dit formulier in.

ondertekenaars van het mantelzorgconvenant

Gemeente Leidschendam-Voorburg en partners tekenen Mantelzorgconvenant voor betere ondersteuning

De gemeente Leidschendam-Voorburg en dertien partners ondertekenden op 7 februari 2019 het Mantelzorgconvenant.

Met het convenant spreken de ondertekenende partijen af dat zij zich de komende drie jaar sterk maken voor een nog betere ondersteuning van mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers nog vaker betrokken bij het opstellen van zorgplannen, zodat er meer rekening gehouden kan worden met hun mogelijkheden en maximale inzetbaarheid. Ook werken ze samen aan een nieuw project gericht op jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen voor of over een naaste, vaak binnen een gezinssituatie.

“Mantelzorgen is een mooie, maar ook zware taak. Daarom vinden de gemeente Leidschendam-Voorburg en maatschappelijk partners het ontzettend belangrijk om mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen en overbelasting te voorkomen”. Onderschrijft ook wethouder Wethouder Jan-Willem Rouwendal (o.a. welzijn): “Door veranderingen in de zorgsector wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Ook in onze gemeente. Een op de zes inwoners verleent intensief mantelzorg, nog eens een op de vier incidenteel. Dit zijn niet alleen volwassenen, ook steeds meer jongeren groeien op in een gezin waarvan een van de gezinsleden hulpbehoevend is”.

Het convenant is ondertekend door Reakt, MEE Zuid-Holland Noord, Sport & Welzijn, Middin, Stichting Anton Constandse, Kwadraad, Philadelphia, WZH, GGZ Rivierduinen, Florence, Huisartsengroep Hagro Voorburg, Woej, Ribw Fonteynenburg en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Samen met mantelzorgers worden de plannen de komende tijd verder ingevuld.

 

Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders hebben een niet-zichtbare beperking en hoe ga je daarmee om?

Iedere professional, die met cliënten, klanten, patiënten, huurders of burgers te maken heeft, kent ze: mensen die anders reageren dan anderen. Grote kans dat je dan te maken hebt met iemand met een beperking, die niet direct zichtbaar is. Er zijn namelijk meer dan 2,5 miljoen Nederlanders, die zo’n beperking hebben.

Maar het is niet altijd eenvoudig om iemand met een beperking te herkennen en daar op de juiste manier mee om te gaan. En dat terwijl de juiste manier van benaderen essentieel is voor een prettige werkrelatie met je cliënt.

Concreet en praktijkgericht

Speciaal voor professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met mensen met een beperking biedt MEE diverse praktijkgerichte trainingen. In deze trainingen leer je hoe je beperkingen herkent en hoe je effectief communiceert met deze mensen. Je krijgt daarbij concrete handvatten, afgestemd op je eigen praktijksituatie.

Unieke expertise

MEE heeft meer dan 70 jaar ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking. De trainers van MEE combineren deze unieke expertise met inzichten uit onderzoek en wetenschap, en hun eigen praktijkervaring met mensen met een beperking.

Lees meer over onze trainingen op de pagina ‘MEE voor professionals’

Jongeren met lichte verstandelijke beperking online extra kwetsbaar door gebrek aan begeleiding in mediawijsheid

Mediagebruik jongeren verdient meer aandacht van zorginstellingen en zorgprofessionals

15% van de jongeren in Nederland heeft een IQ lager dan 85. Zorgprofessionals die deze jongeren begeleiden, merken dat deze jongeren door hun mediagebruik vaak tegen problemen aanlopen. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn bijvoorbeeld oververtegenwoordigd als slachtoffer en als dader bij misstanden online, zoals cyberpesten, sexting en grooming. Desondanks hebben de meeste zorginstellingen geen plan of beleid hoe zorgprofessionals de jongeren in hun mediagebruik kunnen begeleiden. Daarom start Mediawijzer.net in de Week van de Mediawijsheid met een actieprogramma om zorginstellingen en zorgprofessionals te ondersteunen meer aandacht te besteden aan mediawijsheid bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. 

Zorgprofessionals die jongeren met een lichte verstandelijke beperking begeleiden, ervaren dagelijks de problemen die voortkomen uit het mediagebruik. Dit blijkt uit onderzoek onder 381 beroepskrachten uit het onderwijs en de zorg die zich richten op jongeren met een beperking. In de zorg is te lang met media bezig zijn het meest voorkomende probleem (67%). Bijna de helft van de zorgprofessionals weet dat de jongeren via sociale media contacten met wildvreemden leggen en ruim 4 op de 10 dat de jongeren online gepest worden óf anderen online pesten. Ook op het gebied van sexting zijn jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar. 1 op de 7 zorgprofessionals weet dat hun cliënten seksfilmpjes van zichzelf versturen. 

Weinig aandacht 

“Door het gebrek aan begeleiding in mediawijsheid blijven jongeren met een lichte verstandelijke beperking online kwetsbaar”, stelt Mary Berkhout, programmadirecteur van Mediawijzer.net. “Het is daarom hoog tijd dat zorginstellingen en zorgprofessionals meer aandacht aan mediawijsheid besteden. Want media horen er gewoon bij. Ze bieden op sociaal en creatief gebied veel kansen voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Mits zij goed worden begeleid en veiligheid voorop staat, voor zichzelf en voor anderen.” 

Sonja Heijkamp geeft visiebijeenkomsten en workshops over mediawijsheid bij Amerpoort, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in het midden van het land. “Ik merk dat zorgprofessionals het vaak lastig vinden het gesprek aan te gaan over het mediagebruik van hun jonge cliënten. Toch hoeft het niet moeilijk te zijn. Een sexy foto die een cliënt laat zien, kan een prima gespreksopener zijn. Als je reageert met een opmerking zoals: ‘Mooie foto is dat…’ volgt vaak vanzelf een gesprek. Vervolgens kun je de cliënt zelf de conclusie laten trekken of het verstandig is om sexy foto’s of seksfilmpjes te delen.” 

Door het mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een lichte verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ te ondertekenen, kunnen zorginstellingen en zorgprofessionals aangeven dat ook zij zich sterk maken voor een betere begeleiding in mediawijsheid van hun cliënten. Zorginstellingen Amerpoort en ’s Heeren Loo hebben dat – net als MEE – al gedaan.  

Actieprogramma 

Mediawijzer.net start met een actieprogramma om het voor zorginstellingen en zorgprofessionals makkelijker te maken aandacht te besteden aan mediawijsheid. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van de 5 kickstarters voor meer mediawijsheid, ontwikkeld voor begeleiders van jongeren met een lichte verstandelijke beperking, die Mediawijzer.net vandaag uitbrengt. Ook gaat binnenkort een reeks expertsessies van start. Zorginstellingen en -professionals kunnen daar kennis en ervaringen uitwisselen en een gezamenlijke aanpak ontwikkelen rond de begeleiding in mediawijsheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Tips, tools en andere informatie zijn te vinden op www.mediawijzer.net/lvb. 

Directeur Yvon van Houdt van MEE NL: “Het mooie van het actieprogramma is dat het zich niet alleen richt op de risico’s, maar ook op de kansen die online media bieden voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Hierdoor levert het een belangrijke bijdrage aan de inclusie van deze groep.” 

Over het onderzoek 

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de OnderwijsSpecialisten hebben in september en oktober 2018 gezamenlijk onderzoek gedaan onder 381 beroepskrachten in de zorg en het (speciaal) onderwijs. Hun opvattingen over en ervaringen met het mediagebruik van jongeren met een beperking zijn onderzocht door prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en media bij hogeschool Windesheim en hoogleraar Mediaopvoeding aan de Erasmus School of History, Culture and Communication.

 

Online leerprogramma voorkomt schuldenproblematiek bij jongeren met verstandelijke beperking

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE NL een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Deze jongeren zijn extra gevoelig voor groepsdruk en reclame, hebben geen besef van de waarde van geld en kunnen de consequenties van hun handelen vaak niet overzien. Ze lopen daardoor een groter risico om in de financiële problemen te komen. Smart met Geld is erop gericht om dat te voorkomen. Het programma bestaat onder meer uit een trainingsprogramma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar op praktijkscholen en in het voortgezet speciaal onderwijs, waarbij ze op een praktijkgerichte wijze leren met geld om te gaan. De e-learning is hiervan een belangrijk onderdeel.

Voor iedereen toegankelijk

De e-learning is ook zonder de training Smart met Geld te gebruiken. De online tool is openbaar toegankelijk, zodat niet alleen de leerlingen, maar ook andere kwetsbare jongeren er profijt van hebben. De e-learning is te bereiken via smartmetgeld.nl/e-learning.

Meer over Smart met Geld

Smart met Geld bevordert de kennis en expertise op het gebied van armoede en (preventie) van schulden bij (zeer) kwetsbare jongeren en gezinnen op lokaal én landelijk niveau. Smart met Geld bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een integrale aanpak vormen: een training voor leerlingen, een e-learning voor moeilijk lerende jongeren, een lokaal platform voor professionals en een aantal landelijke symposia waar professionals, beleidsmakers en onderzoekers kennis en ervaringen delen. Ook de ouders van de VSO- en praktijkschoolleerlingen krijgen informatie over financiële opvoeding.
Smart met Geld is mogelijk dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een financiële bijdrage van de Rabobank Foundation. Rabobank Foundation – het maatschappelijke fonds van de Rabobank – gaf ook een financiële bijdrage. Daarnaast zijn veel lokale Rabobanken betrokken door bijvoorbeeld het geven van een gastles op de scholen.

Zie ook smartmetgeld.nl

Samenwerking MEE en AH

MEE Zuid-Holland Noord en Albert Heijn slaan de handen ineen

Albert Heijn heeft werk voor mensen met een beperking maar kan ze niet vinden. En MEE Zuid-Holland Noord kent  mensen met een beperking die willen werken maar geen passend werk kunnen vinden. Daarom slaan we de handen ineen en gaan we samenwerken!

Op 11 oktober jl. was de kick off van de samenwerking tussen MEE en Albert Heijn. De presentatie vond plaats in de Albert Heijn aan de Escamplaan. Het is duidelijk dat AH een sociaal bedrijf is met veel ruimte voor mensen met een beperking. Zo is er naast interne jobcoaches in iedere winkel een buddy systeem. Dit houdt in dat medewerkers die dat willen en kunnen, worden getraind in het omgaan met mensen met een beperking. Deze personen kunnen dan als vast aanspreekpunt in de winkel fungeren.

Voor verschillende AH winkels loopt inmiddels een vacaturetraject voor diverse functies waarop MEE mensen met een beperking kan plaatsen. Een prachtige ontwikkeling op het gebied waarvoor we ons hardmaken. Een maatschappij waarin iedereen kan meetellen en meedoen!

Meer informatie:
Alexia Tazelaar
a.tazelaar@xtra.nl