fbpx
MEE sliderafbeelding - consulent met client
Home Aanmelden van cliënten in regio Den Haag en Holland-Rijnland

Aanmelden van cliënten in regio Den Haag en Holland-Rijnland

Voor het aanmelden van een cliënt binnen deze regio’s dienen een aantal formulieren compleet en zo volledig mogelijk ingevuld te worden. Het gaat hierbij om:

  • Het aanvraagformulier waarop de NAW gegevens van cliënt kunnen worden ingevuld en ook vragen over de aanmelding en voorgeschiedenis worden gesteld.
  • Een vragenlijst over de sociale redzaamheid van cliënt.
  • Indien cliënt niet in Nederland is geboren en/of de Nederlandse taal niet machtig is, dient een extra formulier ingevuld te worden.

Daarnaast is het van groot belang dat wij ons een goed beeld kunnen vormen van de voorgeschiedenis van cliënt en dus over een zo volledig mogelijk dossier beschikken. Dus graag ontvangen we, naast de bovenstaande formulieren, alle belangrijke informatie en verslagen; bijvoorbeeld van de huisarts, GGZ, ziekenhuis, werk, dagbesteding etc. Dit is voor ons van enorme meerwaarde.

U kunt de formulieren opvragen bij en versturen naar: specialistenpool@meezhn.nl.
Voor nadere informatie of overleg kunt u ons mailen op specialistenpool@meezhn.nl, zodat wij u de juiste route kunnen wijzen.

Contact

Postadres
Postbus 43197 | 2504 AD Den Haag

Hoofdkantoor
Zichtenburglaan 260 | 2544 EB Den Haag

088 775 2000
info@meezhn.nl

Het MEE Servicepunt is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

MEE in uw gemeente

Vind uw MEE locatie
Tekst grootte
Contrast