Cursussen, trainingen en ontmoetingsgroepen

Samenwerkingsverband Kwadraad, MEE en de JGZ:

Professionals van MEE, JGZ en Kwadraad werken samen in het realiseren van collectief aanbod in de vorm van het organiseren van trainingen en cursussen. Samen kijken wij wat nodig is, zodat de inwoner uiteindelijk zelf weer verder kan. Wij zijn er ook voor iedereen die actief is in het maatschappelijk veld.

 

 

Collectieve voorzieningen voor de Westlandse burger

 

Gepland collectief aanbod 

 

Collectieve voorzieningen voor vrijwilligers binnen de gemeente Westland

 

 

Om de belangenbehartiging en de wegwijzerfunctie goed te kunnen vervullen is nodig dat MEE geen eigen belang heeft bij het aanbod aan voorzieningen voor mensen met een beperking. MEE is daarom een organisatie die zelf geen geïndiceerde zorg aanbiedt, deze positie wordt nauwlettend bewaakt. Wel biedt MEE een pakket aan lichte ondersteuningsvormen aan waarvoor geen indicatie nodig is. MEE heeft het volgende trainingsaanbod voor burgers:

Kinderen:

Jongeren:

Volwassenen

 


Andere diensten in gemeente

  • Onafhankelijke professionele cliëntondersteuning

    Burgers die verminderd zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke professionele cliëntondersteuner. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en hulp op maat op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Westland

undefined
Lees meer


MEE-
kantoor in het Westland

Bezoekadres:
Verdilaan 3b 
2671 VW NAALDWIJK

Postadres:
Postbus 43197, 2504AD in Den Haag

Telefoon: 088 775 2000 

 

undefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer