geen

Crisisregeling (L)VB (coördinatie)

Wanneer direct onderdak en passende begeleiding nodig is, bijvoorbeeld omdat de ouderlijke zorg plotseling wegvalt of wanneer ongewenst gedrag escaleert, zorgt MEE nog dezelfde dag voor een adequate opvang binnen een zorginstelling. Voor deze crisisinterventie bestaat een samenwerkingsverband met zorginstellingen onder coördinatie van MEE Zuid-Holland Noord. Het betreft intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet er door een professional contact worden opgenomen met het Crisisteam van MEE via T 088 775 2000. Belt u buiten kantoortijden? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen bij een crisissituatie.


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente Wassenaar.png

undefined

Lees meer

undefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer