Uw belang is het uitgangspunt

Er zijn veel veranderingen in de zorg sinds 1 januari 2015. De zorgtaken liggen nu bij de gemeente. In de Wmo 2015 is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd en gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Burgers die verminderd zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke professionele cliëntondersteuner. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en hulp op maat op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Een ondersteuner die naast de cliënt staat, integraal en levensbreed kijkt en bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht. Een cliëntondersteuner die kennis van zaken heeft en uit gaat van de individuele belangen en behoeften van de cliënt. Niet alleen in relatie tot gemeenten, maar ook bijvoorbeeld in relatie tot zorgverzekeraars en zorgaanbieders en andere leefgebieden als jeugd, onderwijs en arbeidsparticipatie.

Wat bieden wij?

  • Verstrekken van informatie en advies
  • Ondersteuning bij de voorbereiding van de procedure van het sociaal wijkteam en/of WMO
  • Verzorgen van een second opinion
  • Bemiddeling

Wilt u gebruik maken van cliëntondersteuning?

Als u zorg nodig heeft van de gemeente, dan kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. U wordt dan naar ons door verwezen. U kunt ook direct contact met ons opnemen. De ondersteuning is kosteloos en laagdrempelig.

Onze contactgegevens vind u hiernaast.

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Vlaardingen

undefined


MEE-kantoor in Vlaardingen

Bezoekadres
1e van Leyden Gaelstraat 288 
3134 LE VLAARDINGEN 

Postadres

Postbus 43197, 2504AD in Den Haag

Telefoon: 088 775 2000 

Mailadres: vlaardingen@meezhn.nlundefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer