MEE biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een ziek of gehandicapt familielid, een vriend of buur. Mantelzorgers rollen vaak als vanzelf in deze taak omdat ze een emotionele band hebben met de zorgvrager. Mantelzorgen kan veel voldoening geven, maar is soms ook een zware belasting. Naast de zorg en extra regeltaken voor de zorgvrager heeft een mantelzorger natuurlijk ook eigen verplichtingen thuis en/of op het werk.

Mantelzorgers kunnen bij MEE terecht voor ondersteuning zoals hulp bij het organiseren van de zorg, advies, tijdelijke overname van de zorg en financiële ondersteuning.


Andere diensten in gemeente

  • Onafhankelijke professionele cliëntondersteuning

    Burgers die verminderd zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke professionele cliëntondersteuner. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en hulp op maat op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Vlaardingen

undefined


MEE-kantoor in Vlaardingen

Bezoekadres
1e van Leyden Gaelstraat 288 
3134 LE VLAARDINGEN 

Postadres

Postbus 43197, 2504AD in Den Haag

Telefoon: 088 775 2000 

Mailadres: vlaardingen@meezhn.nlundefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer