geen

Crisisregeling (L)VB (coördinatie)

Wanneer direct onderdak en passende begeleiding nodig is, bijvoorbeeld omdat de ouderlijke zorg plotseling wegvalt of wanneer ongewenst gedrag escaleert, zorgt MEE nog dezelfde dag voor een adequate opvang binnen een zorginstelling. Voor deze crisisinterventie bestaat een samenwerkingsverband met zorginstellingen onder coördinatie van MEE Zuid-Holland Noord. Het betreft intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet er door een professional contact worden opgenomen met het Crisisteam van MEE via T 088 775 2000. Belt u buiten kantoortijden? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen bij een crisissituatie.


Andere diensten in gemeente

  • Onafhankelijke professionele cliëntondersteuning

    Burgers die verminderd zelfredzaam zijn en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke professionele cliëntondersteuner. Deze ondersteuning bestaat uit informatie, advies en hulp op maat op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente-Vlaardingen

undefined


MEE-kantoor in Vlaardingen

Bezoekadres
1e van Leyden Gaelstraat 288 
3134 LE VLAARDINGEN 

Postadres

Postbus 1088 | 2600 BB Delft 

Telefoon: 088 775 2000 

Mailadres: vlaardingen@meezhn.nlundefined
Lees meer

 

undefined 

Lees meer