Mensen met een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld een vorm van autisme kunnen, net als ieder ander, de wens hebben kinderen te krijgen. Deze wens kan bij u als professional tot vragen leiden. Want wat moet u adviseren aan een cliënt/patiënt met een verstandelijke beperking die zwanger wil worden? En wat doet u als deze cliënt bij de zwangerschap of het ouderschap meer ondersteuning nodig heeft dan u kunt bieden?

Heeft u in dit soort situaties behoefte aan advies en informatie, neem dan contact op met de MEE Zuid-Holland Noord. MEE biedt ondersteuning bij kinderwens, zwangerschap en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking en hierbij betrokken professionals.

 

Wat kan MEE voor professionals betekenen?

 

Herkennen van een verstandelijke beperking

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) herken je meestal niet meteen. MEE biedt daarom deskundigheidsbevordering aan professionals [zoals verloskundigen, kraamverzorgers, thuiszorgmedewerkers, huisartsen en praktijkverpleegkundigen]. Deze is gericht op het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Afhankelijk van de vraag kan de deskundigheidsbevordering bestaan uit een workshop of training van één of meer dagdelen. MEE kan ook adviseren over onder meer de manier waarop u de kinderwens van uw cliënt bespreekbaar kunt maken.

 

Verwijzing, consultatie en diagnostisch onderzoek

Wanneer er bij uw cliënt met een verstandelijke beperking sprake is van een kinderwens of zwangerschap en u heeft daarover vragen, dan kunt u een beroep doen op MEE. U kunt bij MEE terecht voor informatie, consultatie en diagnostisch onderzoek door een gedragsdeskundige van de Specialistenpool, U kunt uw cliënt ook doorverwijzen naar MEE voor ondersteuning.

 

Wat kan MEE voor cliënten betekenen?

 

Traject Kinderwens - ondersteuning bij een kinderwens

MEE helpt de cliënt en haar partner inzicht te krijgen in wat ouderschap met zich meebrengt en wat de gevolgen zijn voor hun leven en het toekomstige kind. Zo ondersteunt MEE de cliënt en partner bij het maken van een weloverwogen keuze. Eventueel worden - in overleg met de cliënt - hierbij ook familie en vrienden
betrokken.

 

Traject Verantwoord Ouderschap - ondersteuning bij een zwangerschap

Is een cliënt zwanger, dan helpt MEE haar en haar partner zich goed voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. MEE kan deze ondersteuning bieden in de vorm van gesprekken of cursussen. Zo nodig helpt MEE de zwangere cliënt bij het aanvragen en realiseren van de noodzakelijke professionele ondersteuning bij de opvoeding van het kind. MEE werkt hierbij samen met o.a. ziekenhuizen,
verloskundigen, CJG’s, consultatiebureaus en zorgaanbieders.
Het Traject Kinderwens en het Traject Verantwoord Ouderschap wordt onderbouwd met rapportage en advies van een gedragsdeskundige van de Specialistenpool van MEE.

 

Middelen en methoden

MEE heeft diverse methoden en middelen om met een cliënt [en partner] in gesprek te gaan over een kinderwens: 
Probeerbaby: ervaringsgericht zorgen voor een simulatiebaby.
Kinderwenskoffer: inzichtelijk maken wat er kan gaan veranderen op het gebied van wonen, tijd, geld, relaties en welke pedagogische vaardigheden er nodig zijn om een kind op te voeden.

 

Ondersteuning bij ouderschap

De ondersteuning door MEE is er op gericht het kind te laten opgroeien in een veilige omgeving; bij voorkeur in het eigen gezin. Voor MEE staat de veiligheid van het kind voorop. MEE biedt kortdurende opvoedkundige ondersteuning aan ouders. Als er langdurig en intensief ondersteuning nodig is, kunnen wij deze organiseren. Cliënten moeten soms de opvoeding uit handen geven. Ook bij het verwerken van het gevoel van verlies dat dit oplevert, biedt MEE ondersteuning.

 

Uitgangspunten ondersteuning door MEE

MEE respecteert een kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking. De MEE-consulent staat naast de cliënt en ondersteunt de cliënt (en partner) bij het maken van weloverwogen keuzes. Samen met hen en hun familie en vrienden kijkt MEE naar de mogelijkheden, maar houdt daarbij ook rekening met de beperkingen.Contact

Telefoon: 088 775 2000
E-mail: kinderwens@meezhn.nl
E-mail: zwanger@meezhn.nl

 


Andere diensten in gemeente

  • Cliëntondersteuning Wmo

    Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

  • Cliëntondersteuning Wlz

    De Wet langdurige zorg (Wlz) geeft u recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbieders. Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000. Bekijk dienst

Gemeente Oegstgeest.png

undefined 

Uw vraag ...

... over kinderwens, zwangerschap of ouderschap bij LVB