geen

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen?

Dan kunt u rechtstreeks terecht bij een cliëntondersteuner van MEE. In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE. Wij helpen u bij het organiseren van wat u nodig heeft om uw leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. Uw wens staat centraal. Vaak heeft u te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. MEE zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met uw netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

MEE biedt u informatie en advies en ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en zorgplan. Ook biedt MEE ondersteuning bij het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer u en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van u als cliënt. Door u te informeren, adviseren en te begeleiden kunt u de keuzes maken die goed bij uw situatie passen.

Wanneer schakelt u een cliëntondersteuner in?
Alle mensen die beschikken over een Wlz-indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

 • Informatie en advies: dit betekent in ieder geval dat ondersteuners u kunnen informeren en adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
 • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners kunnen u  bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als u gekozen heeft voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • De invulling van uw zorgvraag:  bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van uw zorg of ondersteuningsplan: u kunt ondersteuning vragen bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om u tijdens het gesprek bij te staan.

Ondersteuningsvormen
Er zijn verschillende  ondersteuningsvormen waarvan u gebruik kunt maken. Samen met u en uw netwerk bekijkt de cliëntondersteuner wat het beste bij uw behoefte en uw situatie past:

 • Verblijf instelling
  De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.
 • Volledig Pakket Thuis  (VPT)
  Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis (buiten een instelling).
 • Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe vorm van zorg met verblijf naast de vormen die al bestaan. Met het MPT kunt u kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura geleverd te krijgen. Het MPT kan worden gecombineerd met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit kan niet met een VPT. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.
 • Persoonsgebonden budget (Pgb)


Hoe meldt u zich aan voor gratis cliëntondersteuning?

Heeft u een Wlz-indicatie, dan kunt u voor cliëntondersteuning rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuid-Holland Noord via het telefoonnummer 088 - 775 2000.

U heeft geen verwijzing nodig en de ondersteuning door MEE is gratis.

Lees ook onze folder 'Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)'

undefined

 

Corne.jpg

‘Deze hulp is goud waard’

Corné van Houten kreeg het twee jaar geleden uit het niets extreem benauwd. Hij raakte zijn bewustzijn kwijt en kwam ernstig beperkt uit een maandenlange diepe slaap op de intensive care. Sinds een jaar woont hij weer thuis bij zijn vader Reinier die hem intensief en liefdevol verzorgt. Met behulp van MEE zijn een hoop praktische zaken geregeld die dat mogelijk maken.

Lees meer ...

Andere diensten in gemeente

 • Cliëntondersteuning Wmo

  Wij geven advies, informatie en ondersteuning op maat. Deze ondersteuning heet cliëntondersteuning. Samen kijken wij wat nodig is, zodat u zelf weer verder kunt. Bekijk dienst

Gemeente Oegstgeest.png

undefined

Lees meer

undefined 
Lees meer

 

undefined 

Lees meer

 

undefined

(vergroot afbeelding)

Jaarbericht MEE in Oegstgeest 2017